Contact

Soluții software pentru Supply Chain

Axes Software – cea mai experimentata companie romaneasca de software pentru supply chain. Din 2005.

Vezi soluții
+ 30%

Optimizarea proceselor din depozit

+ 25%

Creșterea performanței în transporturi

+ 30%

Eficientizarea activităților din producție

Peste 250 de proiecte de succes

Clienții noștri provin din diverse sectoare de activitate care au un numitor comun: nevoia de sprijin logistic informatic.

Soluțiile noastre

Soluțiile noastre software sunt destinate managementului principalelor componente ale lanțului logistic: producție (xTrack MES), depozitare (xTrack WMS), transporturi (xTrack TMS) și livrări (xTrack POD). Pe langă acestea, am creat  aplicații pentru gestionarea ambalajelor returnabile utilizate la transportul mărfurilor (xTrack PMS) a activităților din curtea depozitului (xTrack YMS), precum și pentru automatizarea transferului de date între societățile care trebuie să declare transporturile de bunuri cu risc financiar ridicat în sistemul Ro e-Transport (xTrack ReT). 

MES

MES

Scăderea consumurilor cu 15% pe comenzile de producție

Soluția xTrack MES leagă eficient fluxurile din depozitele de materii prime, produse semifinite și finite din unitățile de producție.

WMS

WMS

Dublarea capacității de livrare cu aceleași resurse umane și materiale

Soluția xTrack WMS este dedicată gestionării activităților din cadrul depozitelor de mărfuri, distribuție, curierat, 3PL, producție și altele.

TMS

TMS

25% mai puține mașini, 8% mai puțin timp pe șofer, 11% mai puțini km

Soluția de tip Transport Management System, xTrack TMS, se adresează cu precădere firmelor de distribuție, curierat și logistică.

POD

POD

Reducerea marjei de eroare la estimarea timpilor de livrare la câteva minute

Soluția  xTrack POD (Proof of Delivery) este o aplicație mobilă destinată activităților de teren, prin care se confirmă livrarea comenzilor.

YMS

YMS

Diminuarea timpilor de așteptare a camioanelor la încărcare sau descărcare

Soluția xTrack YMS este o soluție software utilă companiilor care doresc să își gestioneze automat activitățile și traficul din curtea depozitelor.

PMS

PMS

Minimizarea pierderilor de ambalaje returnabile necesare pentru transportul mărfurilor

xTrack PMS este o aplicație pentru firmele care gestionează cantități mari de ambalaje returnabile utilizate pentru transportul mărfurilor.

Ce spun clienții despre Axes Software

Dorin Crisoverghi, Administrator Elbi Electric & Lighting

Suntem clienți vechi al firmei Axes Software. Colaborăm de mulți ani, iar soluția xTrack WMS este  deja o parte integrantă a operațiunilor noastre, o modalitate absolut normală de fluidizare a activității. Știu însă că oamenii din depozit sunt foarte fericiți să utilizeze această aplicație pentru că le-a dovedit cât de eficienți pot deveni. Dar acest lucru nu ar fi fost posibil fără implicarea și suportul continuu al echipei Axes Software, care a realizat o aplicație utilă, adecvată nevoilor impuse de activitățile zilnice pe care le desfășurăm!

Valentina Mocanu, Director Producție Angst

Aplicația informatică xTrack WMS a adus eficiențe de neimaginat la început pe fluxurile noastre specifice. Am economisit timp, efort, resurse și am obținut rezultate pe care nici nu le bănuiam înainte de implementare.  În depozitele noastre totul este acum organizat, iar livrarea unui volum crescând de comenzi și produse se face cu același număr de persoane. Le mulțumim celor din echipa Axes Software pentru profesionalismul cu care au dezvoltat și personalizat aplicația în funcție de solicitările adresate de noi astfel încât colaborarea noastră să fie încununată de succes!

Aqua Carpatica – Implementare xTrack WMS

O implementare excelentă a aplicației xTrack WMS prin care s-au digitalizat fluxurile informaționale aferente unor procese complexe de lucru dintr-o fabrică de îmbuteliere apă minerală Aqua Carpatica. Toate automatizările din acest proiect sunt realizate cu dispozitive Zebra (terminale mobile, cititoare de coduri de bare, imprimante industriale pentru etichete).

Ce înseamnă MES

xTrack MES (Manufacturing Execution System) este o soluție software complexă de gestionare a activităților de producție, care permite planificarea și monitorizarea strictă a tuturor operațiilor tehnologice, asigurând în același timp trasabilitatea, de la intrarea în unitate a materiilor prime până la livrarea produselor finite.

Aplicația incorporează funcționalitățile cunoscute ale APS (Advanced Planning and Scheduling), MES (Manufacturing Execution System) și MRP (Manufacturing Resource Planning), gestionând astfel toate etapele dintre primirea comenzilor și livrarea produselor către clienți.

Prin automatizarea producției se asigură o organizare riguroasă a proceselor tehnologice, sincronizarea operațiilor, respectarea schemelor de fabricație și, implicit, utilizarea la maximum a tuturor resurselor pentru obținerea unor produse finale de calitate. 

Funcționalități xTrack MES

 • Planificarea automată a producției
 • Lansarea comenzilor de producție
 • Monitorizarea operațiilor tehnologice
 • Managementul rebuturilor
 • Gestionarea resurselor și a stocurilor 

Beneficii xTrack MES

 • Eliminarea erorilor de planificare sau producție
 • Diminuarea consumului de materii prime și materiale
 • Creșterea productivității muncitorilor și a utilajelor
 • Utilizarea la maximum a timpilor de lucru
 • Reducerea costurilor de producție
 • Refolosirea rebuturilor recuperabile
 • Respectarea termenelor de livrare a comenzilor
 • Acces în timp real la date legate de gradul de execuție a comenzilor

Ce înseamnă WMS

xTrack WMS (Warehouse Management System) este o aplicație al cărei rol este acela de a gestiona eficient procesele de lucru și traseul mărfurilor în depozit, asigurând trasabilitatea totală a acestora. 

Prin intermediul sistemului de tip WMS sunt astfel automatizate și optimizate fluxurile de intrare și de ieșire ale mărfurilor, iar colectarea datelor în cursul desfășurării activităților permite utilizatorilor un acces în timp real la informații privind stocurile și spațiile de depozitare. 

Alături de celelalte aplicații Axes Software, xTrack WMS se înscrie în categoria soluțiilor de tip SDS (System Directed Solution), deoarece presupune și automatizarea parțială a procesului decizional – se reduce la maximum interacțiunea umană pe care o presupune stabilirea și transmiterea sarcinilor de lucru.

Funcționalități xTrack WMS

 • Gestionarea activităților de: recepție, plasare la raft (putaway), colectare comenzi (picking), aprovizionare, reaprovizionare (replenisment), verificare, grupare pe comandă (splitting), împachetare și încărcare a mărfurilor
 • Generare și tipărire etichete
 • Verificare și inventariere stocuri
 • Creare și transmitere task-uri

Beneficii xTrack WMS

 • Scurtarea timpului de livrare  
 • Diminuarea costurilor operaționale  
 • Creșterea acurateței datelor și reducerea retururilor  
 • Optimizarea spațiului de depozitare 
 • Maximizarea productivității muncii
 • Reducerea erorilor umane
 • Controlul strict al activităților din depozit
 • Inventarierea rapidă a stocurilor

Ce înseamnă TMS

xTrack TMS (Transport Management System) este o soluție software complexă de planificare și de calcul a profitabilității curselor, și de optimizare a rutelor și a încărcării, prin care se asigură o gestionare completă și eficientă a transporturilor. de mărfuri sau persoane.

Sistemul este o instrument extrem de util pentru casele de expediție și companiile care desfășoară activități de transport sau distribuție mărfuri. xTrack TMS este o aplicație flexibilă, care utilizează ultimele tehnologii de programare și de management al datelor și permite automatizarea oricărui flux de transport. 

Funcționalități xTrack TMS

 • Procesarea comenzilor de transport
 • Planificarea automată, manuală sau combinată a curselor
 • Programarea încărcărilor și descărcărilor
 • Optimizarea rutelor 
 • Crearea și alocarea task-urilor
 • Colectarea și emiterea de rapoarte
 • Generarea de documente cu template prestabilit
 • Gruparea sau fracționarea comenzilor la încărcare
 • Realizarea de analize de simulare de tip What-If   
 • Calcularea profitului pentru fiecare rută 
 • Facturarea serviciilor de transport prestate

Beneficii xTrack TMS

 • Planificarea curselor cu efort minim 
 • Eliminarea erorilor umane
 • Diminuarea consumului de combustibil
 • Scăderea numărului de kilometri parcurși 
 • Reducerea numărului de vehicule utilizate
 • Minimizarea costurilor de transport și mentenanță
 • Scăderea timpilor de livrare
 • Eliminarea timpilor morți și a curselor în gol
 • Evaluarea rentabilității curselor și a performanțelor prin KPI

Ce înseamnă POD

xTrack POD (Proof of Delivery) permite urmărirea, confirmarea și înregistrarea tuturor operațiunilor de livrare efectuate de la plecarea din depozit până la predarea mărfurilor. Această aplicație asigură o administrare facilă a sarcinilor cu ajutorul unui sistem eficient de task-uri și opțiuni care acoperă toate etapele oricărei curse.

Managerii au acces la lista completă a comenzilor de transport pentru a putea monitoriza executarea livrărilor, iar șoferii au acces numai la informațiile și task-urile care le sunt necesare pentru efectuarea curselor alocate.

Funcționalități xTrack POD

 • Vizualizarea detaliilor legate de fiecare cursă 
 • Optimizarea rutelor de livrare 
 • Marcarea pauzelor de pe traseu
 • Anularea unor comenzi de livrare
 • Confirmarea ajungerii la destinație
 • Introducere de date pe teren
 • Confirmarea încasării contravalorii mărfurilor livrate
 • Confirmarea finalizării fiecărei livrări și a fiecărei comenzi de transport
 • Emiterea chitanțelor la încasare 
 • Procesarea preluării retururilor sau ambalajelor returnabile 

Beneficii xTrack POD

 • Simplificarea fluxului de lucru
 • Monitorizarea livrărilor în timp real 
 • Acces la informațiile salvate în baza de date
 • Trasabilitatea mărfurilor livrate
 • Acuratețea datelor procesate
 • Reducerea erorilor umane
 • Diminuarea costurilor de transport
 • Scăderea timpilor de livrare
 • Creșterea productivității muncii
 • Maximizarea profitului

Ce înseamnă YMS

xTrack YMS (Yard Management System) este o soluție software prin care se asigură planificarea și  gestionarea ează automatautomată a activităților, precum și dirijarea traficului din curtea depozitelor pentru a se elimina blocajele și fluidiza activitățile de încărcare și descărcare a camioanelor.

Funcționalități xTrack YMS

 • Preluarea listei camioanelor din aplicațiile de tip WMS 
 • Verificarea datelor camioanelor
 • Scanare documente și stocare date
 • Generarea și tipărirea etichetelor de acces 
 • Activarea sistemului de bariere pentru accesul în sau ieșirea din curtea depozitului
 • Programarea camioanelor la rampele de încărcare/descărcare

Beneficii xTrack YMS

 • Evitarea blocajelor la rampe
 • Prevenirea accesului neautorizat
 • Reducerea timpilor de încărcare sau descărcare
 • Respectarea termenelor de recepție sau livrare
 • Creșterea productivității muncii

Ce înseamnă PMS

xTrack PMS (Packaging Management System) este o aplicație care gestionează automat orice tip de ambalaje returnabile (europaleți, paleți nestandard, navete, lădițe, containere etc.) în care sunt plasate mărfurile pe durata transportului.

Soluția include un sistem complex de opțiuni care pot fi selectate în funcție de necesități și câmpuri care pot fi completate manual sau automat. Prin implementarea acestui sistem, managerii au o evidență clară a ambalajelor returnabile aflate la dispoziție și a locației celor rămase cu marfă la clienți, pot utiliza ambalaje din locații apropiate pentru a acoperi deficitul din alte locații și știu în orice moment tipul și de câte ambalaje au nevoie pentru a le înlocui pe cele deteriorate, furate sau pierdute.    

Funcționalități xTrack PMS

 • Gestionarea retururilor fizice ale ambalajelor
 • Urmărirea retururilor în baza voucherului
 • Transferul ambalajelor între depozite
 • Schimbarea proprietarului ambalajelor
 • Compensarea ambalajelor 

Beneficii xTrack PMS

 • Acuratețea datelor datorată procesării automate a datelor din sistem
 • Reducerea pierderilor de ambalaje returnabile
 • Evitarea nerecuperării ambalajelor din cauza expirării voucherelor
 • Diminuarea costurilor de înlocuire a ambalajelor pierdute sau furate
 • Maximizarea profitului
 • Economie de timp și resurse umane 
 • Eliminarea erorilor umane de calcul

Ce înseamnă ReT

xTrack ReT (RO e-Transport) este o aplicație independentă web-based, pe care o punem, în regim SaaS (Service as a Service), la dispoziția oricărei firme obligate prin lege să declare în sistemul RO e-Transport transporturile  de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Aplicația poate fi utilizată de orice companie, indiferent dacă utilizează sau nu și alte soluții software de tip WMSTMS, ERP etc. Cum e și firesc, integrarea xTrack ReT cu sisteme din care se pot importa automat date este un atu, dar acest lucru nu constituie un factor restrictiv în ceea ce privește accesul utilizatorilor.

Funcționalități xTrack ReT

 • Memorarea datelor de identificare a firmelor utilizatoare
 • Transferul către și preluarea datelor din sistemul RO e-Transport
 • Salvarea istoricului transporturilor declarate și a codurilor UIT utilizate 

Beneficii xTrack ReT

 • eliminarea erorilor umane
 • reducerea efortului de identificare și completare a datelor
 • minimizarea timpului alocat proceselor de obținere a codului UIT și de completare a datelor în documentele de transport
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!

Axes Software finantare
Detalii despre proiectul Axes Software cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate găsiti aici Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro