Contact

4 factori esențiali în managementul producției

Axes Software » 4 factori esențiali în managementul producției

Eficiența în activitatea economică a companiilor din industria prelucrătoare se bazează pe managementul producției, un demers complex ce cuprinde cele mai importante activități de planificare, ordonare, gestiune și control.

Cuprins

Obiectivele  principale în managementul producției se referă la identificarea celor mai bune răspunsuri la întrebările ce, unde, când, cât și cum să producă o astfel de firmă pentru a avea profit și a se putea dezvolta sustenabil.

Iată care sunt cei mai importanți factori care ajută la realizarea unui management performant ce presupune și integrarea celor mai noi tehnologii:

Factorul decizional

Unul dintre cei mai importanți factori în exercitarea funcțiilor managementului este cel decizional, care implică adoptarea de hotărâri, directive și sarcini stabilite în condiții de certitudine, de risc sau de incertitudine. Acestea pot fi strategice, tactice sau curente.

Varietatea acestor demersuri manageriale determină necesitatea unei analize exhaustive, pe baza căreia să poată fi fundamentate decizii și acțiuni coerente, menite să crească eficiența în producție și să îmbunătățească activitatea de ansamblu a companiei.

Este binecunoscut faptul că 20% dintre greşelile de producţie generează 80% din returnările de produse. De aceea, problema decizională trebuie abordată cu pragmatism, prin delegarea unor responsabilități curente și coordonarea adecvată a deciziilor strategice.

Pașii care trebuie urmați sunt: identificarea problemei, generarea unor soluţii posibile, alegerea variantei optime, implementarea alternativei alese şi obţinerea de feedback pentru evaluarea eficacităţii deciziei și aplicarea eventualelor corecții necesare.

Pentru realizarea acestor acțiuni se recomandă implementarea unei soluții informatice de tip ERP (Enterprise Resource Planning), un sistem de planificare a resurselor întreprinderii care facilitează gruparea tuturor informațiilor dintr-o firmă într-o platformă unică cu scopul de a se realiza un management integrat al proceselor și operațiunilor de producție.

Factorul operațional

Managementul operaţional asigură stabilitatea funcţională a producţiei prin coordonarea variabilelor de intrare, a modificărilor din cadrul proceselor interne în funcție de dinamica cerinţelor de piaţă.

Pentru realizarea acestor operațiuni sunt implementate aplicații informatice specializate, de exemplu xTrack MES, o soluție software dedicată gestionării eficiente a activității de producție.

Această aplicație software asigură legătura între nivelul managerial și cel de execuție și permite controlul și coordonarea tuturor resurselor de producție. Se realizează astfel reducerea costurilor logistice prin micșorarea duratei de introducere a datelor și scăderea timpilor pentru operațiunile care vizează depozitarea materiilor prime și materiale din magazii, precum și pregătirea și livrarea comenzilor din depozitele unităților de producție.

Fiind un sistem performant de management al producției, xTrack MES poate fi integrat cu orice platformă ERP și asigură o planificare automată a producției în funcție de diferiți parametri (personal disponibil, perioade de mentenanță etc), o monitorizare în timp real a operațiilor tehnologice și a indicatorilor de performanță, urmărirea trasabilității mărfurilor și controlul calității produselor.

Un alt aspect important este structura modulară a aplicației xTrack MES, care permite alegerea componentelor utile fiecărei firme, în funcție de specificul activității și de obiectivele de dezvoltare ale acesteia pe termen scurt, mediu și lung.

Factorul logistic

În cadrul managementului producției sunt gestionate fluxurile de materiale, fluxurile informaționale și consumurile energetice și/sau de gaze, prin următoarele subsisteme:

Legătura dintre aceste subsisteme se realizează prin intermediul activităților logistice care cuprind operațiuni de transfer pozițional (transport) și operațiuni de transfer în timp (depozitare).

Domeniul logistic reprezintă un factor esențial în managementul producției, deoarece între 60% și 80% din durata unui ciclu de fabricație se alocă operațiunilor de tip logistic (manipulare, transport, depozitare).

În acest context, este recomandată folosirea unor aplicații software de tip  xTrack WMS (Warehouse Management System) pentru automatizarea fluxurilor de date legate de producție și de logistica adiacentă acesteia (distribuție, depozitare, manipulare mărfuri și chiar pregătire transport). Se obține în acest mod o îmbunătățire la nivelul managementului producției, care se reflectă în reducerea costurilor logistice, diminuarea riscurilor de producere a erorilor umane și valorificarea la maximum a resurselor existente, mai ales dacă aplicația e utilizată în tandem cu xTrack MES.

De asemenea, prin utilizarea unei soluții software cum ar fi xTrack TMS se poate realiza rapid o optimizare a transporturilor într-o rețea de depozite care aparțin sau sunt administrate de aceeași companie, sau între depozitele companiei și furnizorii și/sau clienții săi. Timpii de transport scad, costurile aferente se diminuează, iar profitul crește.

Transportul unor tipuri de mărfuri impune și folosirea unor ambalaje returnabile (lăzi, ladițe, navete, paleți etc.) care, în caz de pierdere, provoacă anual “minusuri” financiare semnificative ce se pot ridica la mii de euro. De aceea, recuperarea și utilizarea acestora ori de câte ori este necesar reprezintă un set de acțiuni logistice care pot fi ușor de gestionat prin intermediul aplicației xTrack PMS (Packaging Management System). Proiectarea funcționalităților soluției software a pornit de la premisa rezolvării dificultăților logistice din acest domeniu: urmărirea în timp real a stocurilor de ambalaje returnabile (număr, tip, stare, locație etc.) și utilizarea eficientă a acestora (modalități de a identifica și aloca ambalaje disponibile acolo unde sunt necesare).

Factorul tehnologic

Un neofactor ce influențează în mod decisiv managementul producției este cel informațional-tehnologic, generator de eficiență economică și progres organizațional. Prin folosirea noilor tehnologii, a internetului obiectelor, se obține un nivel superior de organizare și control la nivelul întregii activități economice a firmei.

Un exemplu de aplicare a noilor tehnologii în activitatea de zi cu zi a companiilor de producție care asigură și servicii de transport de mărfuri e reprezintat de aplicațiile software de tip POD (Proof of Delivery). O soluție software ce intră în această categorie este xTrack POD.  Aplicația poate fi implementată pentru urmărirea și controlul livrărilor de colete și mărfuri de la plecarea din depozit până la predarea acestora și, eventual, încasarea contravalorii. În plus, soluția xTrack POD poate fi folosită și în cazul preluării mărfurilor de la furnizori.

Sunt utilizate terminale mobile prin care datele sunt colectate, accesate centralizat și retransmise în timp real către toate punctele de lucru și unitățile mobile. În cazul xTrack TMS și xTrack POD, șoferii utilizează chiar și smartphone-urile când folosesc aplicațiile pentru a menține, de pe teren, legătura cu centrul. În acest mod, pot fi coordonate automat toate activitățile de preluare de materii prime, materiale și subansamble de la furnizori și livrările de mărfuri către beneficiari.

Abordarea unitară a factorilor ce influențează managementul producției reprezintă un factor cheie de succes organizațional. Această viziune poate fi pusă în practică doar cu ajutorul unor aplicații software specializate, integrate într-un sistem informatic flexibil, adaptat la specificul fiecărei companii.

Pentru a utiliza astfel de sisteme, apelați la firme specializate în conceperea și implementarea unor soluții care să se muleze perfect pe cerințele logistice ale companiei dumneavoastră. Astfel veți reuși să creșteți performanța managerială și să obțineți rezultate mai bune atât la nivel de profit, cât și de eficiență.

Cum vă putem ajuta noi?

Soluțiile din suita xTrack LMS (Logistics Management System), dintre care am prezentat  doar câteva (xTrack MES, xTrack WMS, xTrack TMS, xTrack POD și xTrack PMS) sunt aplicații flexibile și compatibile cu orice alt sistem informatic existent în portofoliul companiilor interesate de optimizarea activităților logistice.

Vă confruntați cu provocări de ordin logistic și doriți informații suplimentare care să vă ajute să alegeți soluția potrivită?  Scrieți-ne câteva rânduri completând formularul pe care îl veți găsi mai jos și noi vă vom contacta în maxim 48 de ore.

9 mai 2022

Peste 250 de proiecte de succes

Clienții noștri provin din diverse sectoare de activitate care au un numitor comun: nevoia de sprijin logistic informatic.

+ 30%

Optimizarea proceselor din depozit

+ 25%

Creșterea performanței în transporturi

+ 30%

Eficientizarea activităților din producție

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Raspundem în maximum 24 de ore, garantat

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Antim Mogos
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!