Contact

5 metode de eficientizare a activității de producție

Axes Software » 5 metode de eficientizare a activității de producție

În toate domeniile economice există o preocupare constantă pentru creșterea eficienței. Vă prezentăm în continuare cele mai bune metode de eficientizare a activității de producție. Aplicându-le, veți pune bazele optimizării operațiunilor din firma pe care o conduceți și veți obține rezultate excelente în activitatea curentă și în dezvoltarea pe termen lung a companiei.

Organizați și planificați resursele firmei

Primul pas în eficientizarea activității economice se referă la organizarea și planificarea resurselor materiale, financiare, informaționale, umane și de timp. În acest sens, este utilă implementarea unui sistem de planificare a producției, prin care să realizați conexiunea între materiile prime introduse și produsul finit obținut la fiecare linie de producție, să stabiliți angajații alocați pe fiecare sarcină și resursele necesare pentru îndeplinirea activităților respective.

O astfel de aplicație este xTrack MES pentru planificarea producției, cu funcționalități APS (Advanced Planning and Scheduling). Sistemul MES are o abordare operațională a activității economice și o viziune managerială pentru organizarea timpilor necesari de producție și calibrare în funcție de programul de lucru al utilajelor, prioritatea comenzilor și a altor parametri cantitativi și calitativi cu scopul de a stabili clar și de a respecta datele de livrare pentru produsele finite.

Prin intermediul xTrack MES se pot urmări și reduce consumurile datorită gestionării inteligente a rebuturilor care pot fi utilizate ulterior pentru realizarea altor componente.

Beneficiile acestei soluții MES (Manufacturing Execution System) sunt scăderea consumurilor în medie cu 15% pe comenzile de producție, creșterea productivității forței de muncă cu 30% și a utilajelor cu 25%, eliminarea totală a documentelor tipărite din hale, fabrici, ateliere și reducerea la jumătate a timpilor de lansare în producție.

Configurați fluxuri optime de producție

O metodă importantă de eficientizare a producției este aceea de proiectare și realizare a unor fluxuri optime, care să permită organizarea superioară a activității în depozitele de materii prime, materiale și produse finite, corelat cu operațiile tehnologice de pe liniile de asamblare.

În acest scop, utilizarea sistemului de management al depozitelor și stocurilor xTrack WMS (Warehouse Management System) este mai mult decât recomandată. Implementarea aplicației conduce la optimizarea cu 30% a fluxurilor din depozit și dublarea capacității de livrare în condițiile utilizării acelorași resurse materiale și umane.

Soluția software xTrack WMS asigură beneficii importante pentru gestiunea stocurilor și furnizează în timp real informații ce permit reducerea erorilor de recepție, picking, inventar ș.a. în magaziile și depozitele unităților de producție. Integrarea xTrack WMS cu xTrack MES permite calculul automat și precis al cantităților necesare pentru realizarea comenzilor de producție. În plus, prin această interfațare se înregistrează o reducere semnificativă a timpilor alocați activităților de picking a materiilor prime și, ulterior, a produselor finite în vederea livrării către clienți la datele stabilite.

Gestionați unitar activitățile de producție, transport și livrare de mărfuri

O importantă sursă de eficiență în producție este organizarea unitară a activităților. De aceea, pe langă sistemul de planificare și monitorizare a operațiilor tehnologice xTrack MES și cel de gestionare a depozitelor și stocurilor xTrack WMS, este recomandată și utilizarea unor sisteme de gestionare a distribuției și curieratului.

Astfel de aplicații sunt cele de tip TMS (Transport Management System), cum este xTrack TMS, care asigură diminuarea costurilor de transport, contribuind prin optimizarea încărcării și a rutelor la reducerea numărului de mașini utilizate pentru efectuarea curselor, a numărului de kilometri parcurși, precum și a timpului de lucru al șoferilor.

xTrack TMS realizează gruparea optimă a comenzilor de transport pentru livrări eficiente din punctul de vedere al distanțelor prin identificarea și planificarea optimă a rutelor în funcție de criteriile prestabilite. De asemenea, aplicația asigură și un management automatizat al tuturor documentelor necesare pentru transport și livrare.

Utilizarea sistemelor TMS în combinație cu soluțiile POD (Proof of Delivery), cum este xTrack POD, este necesară pentru facilitarea colectării și stocării datelor de pe teren precum și a comunicării și confirmării realizării sarcinilor de către șoferii de pe traseu.

În acest mod se simplifică sistemul de raportare la distanță și se automatizează complet procesul de livrare, utilizându-se terminale mobile și chiar telefoane mobile (smartphones).

Realizați managementul ambalajelor returnabile

În cadrul firmelor de producție este foarte importantă și gestionarea ambalajelor returnabile dacă produsele finite sunt livrate în ambalajele producătorului (paleți, lădițe, navete, containere etc.). Se impune utilizarea unor sisteme de monitorizare a statusului și circuitului acestor ambalaje pentru a se minimiza pierderile costisitoare.

O astfel de aplicație este xTrack PMS (Packaging Management System), dezvoltată de Axes Software, prin intermediul căreia se pot gestiona ambalajele returnabile care însoțesc produsul sau produsele comercializate în așa fel încât compania să aibă în orice moment o evidență detaliată a acestora (tip, locație, număr etc.).

Prin xTrack PMS aveți trasabilitatea completă a ambalajelor, alocați simplu și rapid necesarul pentru fiecare furnizor de mărfuri și beneficiar, organizați optim fluxul de documente (avize de paleți, vouchere ș.a.), monitorizați pierderile (cauzate de uzură, furturi, diferențe de stocuri) și urmăriți simultan toate tipurile de ambalaje ale unității de producție și locațiile acestora (la transportator, la depozitele clienților etc.). Și nu numai!

Automatizați procesele de producție și logistică

Pentru creșterea eficienței economice este necesară digitalizarea în activitatea logistică, pe întreg lanțul de aprovizionare. Utilizați aplicațiile Axes Software din suita xTrack LMS (Logistics Management Suite), ca să beneficiați de soluții personalizate, pe care le puteți integra în sistemele informatice existente în firma dumneavoastră, mai ales prin interconectarea cu cele ERP (Enterprise Resource Planning).

Dacă optați pentru interconectarea acestor aplicații, asigurați un flux constant de informații, pe care-l gestionați în mod flexibil, conform necesităților și priorităților din cadrul ciclurilor productive și de livrare. Prin utilizarea celor mai noi tehnologii, precum internetul obiectelor IoT, creșteți eficiența activității la nivelul întregii companii.

Luați în considerare metodele prezentate și solicitați aplicațiile realizate de Axes Software pentru a lucra mai “inteligent” și mai eficient și de a realiza astfel o eficientizare a  activității de producție. Ne puteti contacta completând formularul de mai jos, iar consultanții nostri vor lua legătura cu dumneavoastră în cel mai scurt timp.

18 august 2022

Peste 250 de proiecte de succes

Clienții noștri provin din diverse sectoare de activitate care au un numitor comun: nevoia de sprijin logistic informatic.

+ 30%

Optimizarea proceselor din depozit

+ 25%

Creșterea performanței în transporturi

+ 30%

Eficientizarea activităților din producție

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Raspundem în maximum 24 de ore, garantat

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Antim Mogos
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!