Contact

Automatizarea fluxurilor de producție: Cum se execută comenzile

Axes Software » Automatizarea fluxurilor de producție: Cum se execută comenzile

Firma pe care o deții se ocupă cu producția de bunuri sau ești manager de producție într-o astfel de companie. În fabrica ta, materiile prime se transformă în produse finite prin procese de producție cu structuri care variază de la simplu (ambalare/împachetare) la complex (o varietate largă de operații tehnologice care implică o multitudine de parametri). Ai muncit din greu și ai reușit să te impui pe piață. Tot mai mulți clienți își doresc produsele tale. Totul merge bine, dar, odată cu creșterea capacității de producție, a devenit tot mai greu să gestionezi totul prin metodele clasice. Automatizarea fluxurilor de producție îți este acum necesară pentru a eficientiza munca echipei cu care lucrezi.

Ce presupune procesul de producție

Procesul de producție presupune trei etape importante. Prima etapă este cea a planificării. Am abordat deja subiectul într-unul din articolele noastre precedente despre planificarea automată a producției pe care îți recomandăm, de asemenea, să îl citești. În acest articol, explicăm în detaliu beneficiile pe care le poți obține dacă folosești aplicația xTrack MES.

Planificarea producției este urmată de executarea efectivă a comenzilor de producție. Execuția se referă la procesul fizic de transformare a materiilor prime și materialelor în produse finite și poate fi urmărită pas cu pas cu ajutorul soluției noastre software. Automatizarea fluxurilor de date prin xTrack MES în timpul activitaților de producție permite, în paralel, coordonarea, sincronizarea și urmărirea stadiului de execuție a tuturor operațiunilor tehnologice.

Cum poți automatiza fluxul de producție

Automatizarea fluxului de producție poate fi privită din două perspective:

Automatizarea fluxurilor de date aferente proceselor efective de producție. Acest lucru se realizează odată cu implementarea unor soluții software prin care se planifică producția, se colectează și procesează date în timpul desfășurării proceselor fizice de prelucrare, asigurându-se așadar un control strict al materiilor prime, materiale și produse finite, al utilajelor, precum și o mărire a productivității lucrătorilor. Automatizarea fluxurilor de date asigură o optimizare reală a activităților, care poate fi ușor constatată în practică.

Automatizarea fluxurilor efective de producție. Prin acest lucru se înțelege introducerea de echipamente și utilaje moderne și performante, care determină o utilizare mult mai bună a resurselor, datorată randamentului superior al operațiilor fizice de prelucrare. Coordonarea proceselor de producție presupune însă și existența unor soluții software de gestionare a desfășurării tuturor operațiilor, adică o automatizare a fluxurilor de date. Cu alte cuvinte, automatizarea fluxurilor efective de producție o include în mod necesar și pe cea a fluxurilor de date, deoarece, în esență, este o automatizare integrată.

Putem remarca astfel faptul că implementarea soluțiilor software de management al producției este numitorul comun al gestionării activităților în cazul ambelor tipuri de automatizare. Diferența constă în faptul că automatizarea fluxurilor de date nu presupune în mod necesar și achiziționarea unor utilaje inteligente și scumpe, fiindcă implementarea unei soluții de tip MES generează eficiențe semnificative chiar și în contextul în care utilajele nu sunt ultraperformante.

Evaluează nevoia de automatizare a proceselor

Fiecare companie are propriile priorități de investiții, stabilite în urma evaluării nevoilor de automatizare a proceselor.

Dacă procesele tehnologice din unitatea ta de producție nu presupun investiții urgente de înlocuire utilaje, implementarea unei soluții software de planificare și urmărire a producției, precum și de monitorizare a stadiului de realizare a operațiilor tehnologice este necesară pentru optimizarea activităților și reducerea consumurilor și costurilor.

Dacă nevoia de automatizare a proceselor impune o retehnologizare masivă, trebuie să ai în vedere și componența software care devine liantul digital dintre utilizatori, materialele de prelucrat sau prelucrate și utilajele ultraperformante ce colectează și transmit date către sistemele de management ale producției.

În ambele cazuri, xTrack MES asigură o gestionare eficientă a fluxurilor de date aferente proceselor de producție astfel încât rezultatele financiare să nu se lase așteptate.

Identifică soluția potrivită pentru automatizare

O aplicație software flexibilă, adaptată la cerințele afacerii tale este de departe mult mai potrivită decât o soluție off-the-shelf care nu oferă gradul de optimizare pe care o soluție software personalizată îl oferă la automatizarea fluxului de producție.

O aplicație cu funcționalități adecvate nevoilor impuse de specificul activităților desfășurate determină vizibil îmbunătățirea gestionării procesului de producție.  În plus, integrarea unei astfel de soluții în sistemul informatic existent îți poate aduce beneficii suplimentare. De exemplu, interconectarea sistemului xTrack MES cu un sistem ERP sau un program de gestiune depozit de tip WMS (inclusiv xTrack WMS) contribuie la asigurarea trasabilității materiilor prime și materiale pe întregul flux de producție, la calcularea necesarului de aprovizionare și la menținerea unui control strict al consumurilor.

Implementează soluția și avansează către digitalizarea întregii activități

La început, pentru optimizarea proceselor de producție și evitarea risipei de timp și resurse financiare prețioase, poți porni la drum cu o soluție care să satisfacă fie nevoile de bază din unitatea de producție, fie pe cele existente în momentul implementării. Apoi, treptat, pe măsură ce eficientizarea inițială a activității conduce la dezvoltarea afacerii și diversificarea proceselor de producție, se pot extinde funcționalitățile aplicației prin automatizarea fluxurilor noi de lucru care necesită atenție și o organizare strictă. În fond, automatizarea permite o dezvoltare continuă a producției, iar dezvoltarea presupune o automatizare constantă.

Aplicația xTrack MES

Aplicația xTrack MES urmărește pas cu pas procesul de producție, cu avantajul că optimizează toți parametrii cu ajutorul unor algoritmi complecși care pot ține cont de multitudinea de factori implicați în execuția la scară mare.

Ca să înțelegi exact cum funcționează aplicația, începem prin definirea termenilor. Toate solicitările pe care le primești de la clienții tăi sunt înregistrate în sistem drept comenzi de producție.

Tipuri de comenzi de producție

Comenzile de producție sunt de diverse tipuri, în funcție de complexitate, iar fiecare tip de comandă are o serie de „subdiviziuni”.

Operațiunile sunt reprezentate grafic ca să fie ușor de urmărit de către membrii echipei tale. Așa arată diagrama pentru o comandă de tip master job. Diagrama este întocmită pe baza rețetei de fabricație a fiecărei componente în parte și prezintă succesiunea operațiilor tehnologice necesare pentru realizarea unui produs finit. Fiecare dreptunghi reprezintă o operatie tehnologică, bulinele roșii marchează aprovizionările cu materii prime și/sau materiale, iar bulina albastră indică produsul finit rezultat.

Tipuri de informații prelucrate

Ca să poți crea automat comenzile de producție, trebuie să introduci în aplicația xTrack MES informații cât mai amănunțite:

Cum funcționează modulul de execuție a comenzilor de producție

Toate operațiile din modulul de execuție a comenzilor de producție se realizează în baza unor task-uri. Aceste seturi de informații și instrucțiuni sunt transmise pe terminalele mobile către personalul din producție care se ocupă efectiv de operațiile impuse de procesul tehnologic. Task-urile înlocuiesc documentele tipărite, adică scapi de toate „hârtiile” din hala de producție. În plus, angajații tăi care se ocupă de producție nu vor mai primi lista tuturor operațiilor sau alte detalii irelevante, ci doar informații sau instrucțiuni legate strict de ceea ce au ei de făcut.

Modulul de execuție a comenzilor ține cont atât de utilajele și personalul disponibil pentru realizarea operațiilor tehnologice, cât și de stocuri. Algoritmii fac legătura între comenzile de tip centralizator și stocurile de materii prime de care e nevoie pentru finalizarea produselor comandate de clienți.

Atunci când este lansată o comandă de producție de tip centralizator, algoritmul verifică stocurile și evaluează necesarul de materii prime pentru fiecare operație tehnologică. În același timp, identifică clar locația acestora în depozit și generează o cascadă de task-uri de aprovizionare. Se stabilesc astfel, în mod automat, tipurile și cantitățile de materii prime și/sau materiale necesare, precum și task-urile punctuale de colectare a lor din depozit, în cel mai scurt timp.

Pe lângă controlul strict al stocurilor, modulul de execuție a comenzilor gestionează eficient și rebuturile, care pot fi reutilizabile sau nu.

Beneficiile automatizării:

Beneficiile pe care le obții dacă folosești automatizarea execuției comenzilor de producție sunt multiple, iar rezultatul este optimizarea activității companiei tale.

Eliminarea erorilor umane

Controlul automat al stocurilor este precis, așa că dispare orice greșeală de calcul sau de înregistrare a intrărilor sau ieșirilor de materii prime, materiale și produse finite. Atunci când gestiunea e ținută de un operator uman, pot apărea erori din cauza oboselii, a neatenției sau a nepriceperii. Totodată, dispar situațiile în care rezultă mai multe rebuturi decât ar fi firesc sau sunt produse cantități mai mari de componente sau produse finite. De ce dispar? Pentru că absolut toate operațiile tehnologice sunt urmărite riguros prin aplicație!

Flexibilitatea sistemului xTrack MES

Dacă apar elemente neprevăzute – un angajat intră în concediu medical, ți se strică un utilaj, nu ai suficiente materii prime, apare o nouă comandă cu o prioritate mai mare – e nevoie să replanifici producția. Odată generată noua planificare, noile date de producție vor fi trimise automat în sistem. Modulul de execuție a comenzilor le preia automat și recalculează pe loc toate elementele. Întregul proces de execuție este resetat conform noilor date, fără să intervină sincopele care ar putea apărea dacă datele ar fi prelucrate de un operator uman.

Economie de timp și efort depus pentru aprovizionare și producție

Și aprovizionarea este strict controlată prin aplicație. Persoanele care colectează materiile prime și materiale din depozit află rapid ce anume și în ce cantitate trebuie adus în hala de producție. De asemenea, prin aplicație li se indică automat, prin task-uri primite pe terminalele mobile, și locațiile din depozit unde sunt plasate materialele și ruta cea mai scurtă de picking (colectare de la raft). În acest fel, numărul de deplasări la și în depozit este redus la maximum. Înlocuirea comunicării verbale cu task-uri precise și concise, transmise automat, reduce semnificativ timpul necesar comunicării cu echipa.

Controlul și sincronizarea stocurilor

Aplicația păstrează controlul strict al stocurilor de materii prime, materiale (WIP – Work In Progress) și produse finite. Informațiile sunt continuu actualizate pentru că algoritmul acumulează date atât din informațiile introduse manual, cât și din informațiile colectate cu ajutorul terminalelor mobile.

Terminalele mobile au un rol important în procesul de producție. Ele sunt utilizate pentru scanarea materiilor prime la intrarea în producție, precum și a produselor la finalul fiecărei operații tehnologice. Cei care monitorizează activitățile productive văd în timp real ce și cât s-a consumat, ce și cât a rămas, ce și cât s-a produs.

Integrarea cu modulul de CTC (control tehnic de calitate)

Această integrare permite diferențierea produselor rezultate în urma proceselor de prelucrare în produse finite care satisfac cerințele CTC și rebuturi. Prin asigurarea unui control al calității, producătorul are o evidență certă, în timp real, a stocurilor de produse finite “livrabile”.

Managementul rebuturilor

Rebuturile sunt produsele finite care nu corespund CTC și pot fi clasificate în două categorii: rebuturi refolosibile și rebuturi care nu mai pot fi utilizate ulterior. Contorizarea rebuturilor este esențială pentru contorizarea corectă a materiilor prime și a materialelor disponibile după finalizarea unei comenzi de tip master job.

Reducerea consumurilor de materii prime și materiale și a costurilor aferente

Calculul automat al necesarului de materii și materiale este mult mai precis decât cel făcut de un operator uman. Dacă nu folosești automatizarea, calculele pe care le faci vor fi doar  aproximări, care pot varia de la o comandă la alta pentru produse de același fel. Un astfel de calcul aproximativ poate duce la alocarea unor cantități excesive pentru realizarea unei comenzi de client. În schimb, controlul automat, strict, asupra operațiilor tehnologice în etapa de execuție a comenzilor contribuie la respectarea consumului prevăzut inițial sau chiar la reducerea acestuia.

De ce e posibilă chiar și reducerea consumului prevăzut inițial? Îți spunem imediat! Contorizarea automată a consumurilor de materii prime și materiale presupune și contorizarea cantităților produse și a rebuturilor. Rebuturile refolosibile devin parte a stocurilor de materii prime și materiale care pot fi folosite ulterior pentru o nouă comandă. În această situație, reutilizarea unor rebuturi nu înseamnă doar reducerea consumurilor, ci și a costurilor pentru achiziționarea unor noi materii prime.

Optimizarea procesului de producție

Modulul de execuție a comenzilor de producție este strâns legat de modulul de planificare. Execuția comenzilor de producție reprezintă implementarea planificării. Respectarea elementelor stabilite prin planificare contribuie în mod decisiv la eficientizarea activităților din unitatea de producție. De aceea, acest modul este dependent de modulul de planificare a producției; el este parte din aplicația xTrack MES, dar poate fi integrat cu alte aplicații (xTrack WMS sau alte aplicații de tip WMS, de exemplu) ca să poată prelua și prelucra toate datele necesare.

Configurabilitate

Modulul de execuție a comenzilor și cel de planificare pot fi adaptate la cerințele strategiei tale de producție: MTO (Make to Order – producție la comandă) sau MTS (Make to Stock – producție pentru asigurea unui stoc în funcție de previziunile de vânzare). Această funcționalitate care permite adaptarea modulelor la specificul fiecărei companii în parte contribuie în mod semnificativ la optimizarea producției.

Vrei să te bucuri și tu de avantajele digitalizării fluxurilor de date din producție prin intermediul aplicației xTrack MES? Completează formularul de mai jos și consultanții noștri îți vor răspunde în maxim 48 de ore.

12 august 2020

Peste 250 de proiecte de succes

Clienții noștri provin din diverse sectoare de activitate care au un numitor comun: nevoia de sprijin logistic informatic.

+ 30%

Optimizarea proceselor din depozit

+ 25%

Creșterea performanței în transporturi

+ 30%

Eficientizarea activităților din producție

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Raspundem în maximum 24 de ore, garantat

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Antim Mogos
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!