Contact

Ce este producția la comandă (MTO) – soluții de eficientizare

Axes Software » Ce este producția la comandă (MTO) – soluții de eficientizare

Organizarea activităților industriale reprezintă un factor cheie pentru succes. De aceea, managementul producției trebuie abordat în mod unitar, prin coordonarea tuturor resurselor și prioritizarea activităților în funcție de obiectivele operaționale și strategice ale firmei. În acest context, alegerea strategiei de producție adecvată pentru specificul fiecărei industrii este importantă pentru dezvoltarea pe termen mediu și lung a companiilor. Principalele strategii de producție sunt MTO (Make-to-Order – producția la comandă) și MTS (Make-to-Stock – producția în masă), pe care fiecare întreprindere fie le gestionează separat, axându-se doar pe una dintre ele,  fie le combină în funcție de produsele pe care le realizează și de evoluția cererii pe piețele unde este activă.

Ce este și care sunt caracteristicile MTO

Producția Make-to-Order (MTO) reprezintă producția realizată la comandă, conform specificațiilor primite de la clienți. Spre deosebire de MTS, care este producția în masă sau proactivă, MTO nu presupune crearea de stocuri în funcție de o cerere prognozată, ci realizarea de produse personalizate în baza unor comenzi primite de la clienți.

În cazul producției la comandă, pe lângă  faptul că produsele finite sunt personalizate conform unor cerințe specifice, există și alte avantaje: pierderile cauzate de obsolescență (uzura morală  a stocurilor) sunt reduse, deoarece produsele finite rămase sunt în cantități mici sau deloc, iar deșeurile rezultate sunt mai puține. Pe de altă parte, MTO prezintă și dezavantaje: cererea nu este constantă, realizarea și livrarea produselor necesită perioade mai lungi de timp, iar costurile de producție și vânzare sunt mai mari decât în cazul MTS.

De asemenea, planificarea producției este mai simplă decât în cazul MTS, fiindcă nu are în vedere produsele realizate anterior și rămase pe inventar și nici nu presupune aprovizionare în avans cu materii prime și materiale. Disponibilitatea materiilor prime reprezintă un potențial risc, deoarece, în lipsa unor stocuri de siguranță, orice comandă nouă impune o aprovizionare cu resursele materiale necesare, iar această acțiune necesită timp și e influențată de fluctuațiile pieței și variațiile prețurilor de achiziție.

Din cauza ritmului inegal de desfășurare a activităților productive în cazul MTO, se impune utilizarea unor sisteme software care să regleze fluxurile de lucru atunci când apar sincope de cerere, astfel încât să nu fie afectată funcționarea eficientă a liniilor  de producție.

Soluții de eficientizare a producției la comandă

Specialiștii de la Axes Software au creat aplicația xTrack MES, un sistem software complex care, pe lângă gestionarea resurselor și a proceselor de producție și monitorizarea execuției, permite, spre deosebire de alte soluții de tip MES, și planificarea operațiilor tehnologice. Mai mult, aplicația este flexibilă și poate asigura gestionarea atât a comenzilor de producție de tip MTO, cât și a celor MTS.

Comenzile în cazul MTO provin din surse externe (nu sunt comenzi interne, generate în baza cererii prognozate) sau sunt introduse manual în xTrack MES. Modulul de planificare a operațiilor tehnologice aferente unei astfel de comenzi nu preia date legate de stocurile de materii prime și materiale (fiindcă nu există) sau produse finite existente (deoarece surplusul ramas de la o comandă anterioară, dacă există, nu poate fi luat în considerare pentru noua comandă din cauza neconcordanței caracteristicilor produselor.)

Conform specificului MTO, trebuie produse exact cantitățile din comenzile trimise de clienți, de aceea este necesar controlul automat al acestora: excedentul rămâne în depozit, iar dacă sunt minusuri în volumul de producție realizat, se programează automat o nouă comandă de producție.

Există funcționalități speciale în cadrul aplicației xTrack MES care monitorizează în timp real stadiul de execuție a comenzilor pe liniile de producție. Interfațarea xTrack MES cu o aplicație de tip WMS asigură trasabilitatea și genealogia loturilor. În plus, aplicația include și un modul prin care sunt verificate condițiile tehnice de calitate ale produselor finite, care sunt gata de livrare.

Modulele xTrack MES mai asigură, pe lângă planificarea producției (funcționalitate specifică sistemelor software de tip APS (Advanced Planning and Scheduling)), și coordonarea alimentării utilajelor, înregistrarea corectă și în timp real a articolelor de tip scrap (rebuturi inutilizabile, deșeuri) și a articolelor de tip rework (materiale/rebuturi reutilizabile).

Interfațarea xTrack MES cu alte aplicații sau sisteme permite preluarea, centralizarea și prelucrarea automată a unei serii diverse de date despre producție și consumuri,  informații despre resurse (timpi de producție, personal implicat, mașini și utilaje folosite) și produsele finite obținute.

Pe scurt: funcționalitățile aplicației, de planificare automată a operațiilor tehnologice și de coordonare a logisticii de producție, contribuie la eficientizarea MTO și MTS. Cu ajutorul xTrack MES sunt eliminate erorile și sunt reduși cu 50%  timpii de lansare în producție. Se asigură o vizibilitate totală a operațiilor tehnologice, integrarea cu modulul CTC și controlul automat al mutărilor de materiale între diferite utilaje.

Prin implementarea adecvată a xTrack MES pe fluxurile de producție și corelarea cu modulele din xTrack WMS se asigură trasabilitatea produselor, colectarea datelor prin scanarea codurilor de pe liniile de producție, conexiunea între materiile prime introduse și produsele finite obținute. Sunt alocate sarcinile de lucru pentru personalul angajat și se realizează evidența automată a clienților, pentru livrarea comenzilor personalizate.

Află mai multe despre soluția xTrack MES și cum te poate ajuta în gestionarea activităților de producție ale companiei tale. Solicită o discuție cu unul dintre consultanții noștri, completând formularul pe care îl vei găsi mai jos!

1 septembrie 2022

Peste 250 de proiecte de succes

Clienții noștri provin din diverse sectoare de activitate care au un numitor comun: nevoia de sprijin logistic informatic.

+ 30%

Optimizarea proceselor din depozit

+ 25%

Creșterea performanței în transporturi

+ 30%

Eficientizarea activităților din producție

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Raspundem în maximum 24 de ore, garantat

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Antim Mogos
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!