Contact

Clasele de rotație

Axes Software » Clasele de rotație

Optimizarea activităților logistice desfășurate la nivel de depozit poate fi realizată în baza unei analize minuțioase a rotației stocurilor. Rotația stocurilor, fie că ne referim la cele de materiale prime, materiale sau produse finite, poate fi privită din mai multe perspective, de diferite departamente din cadrul unei firme. Iar stabilirea claselor de rotație a produselor stocate reprezintă un proces care contribuie în mod semnificativ  la accelerarea ritmului unora dintre activitățile desfășurate de lucrătorii din depozite.

Înainte de a prezenta clasele de rotație, este necesară o trecere în revistă a conceptului de rotație a stocurilor. Așadar…

Ce este rotația stocurilor?

În logistică, rotația stocurilor este un KPI important care se calculează în funcție de ieșirile și soldul stocului (stocul rămas disponibil) din depozitul unei companii. De aceea, aceasta reprezintă un indicator esențial pentru firmele care oferă servicii de depozitare ca parte a soluțiilor lor logistice.

În general, rotația stocurilor este abordată din trei perpective principale:

Perspectiva valorică este cea adoptată de departamentele de contabilitate care stabilesc ierarhia articolelor în funcție de rezultatele financiare aferente rotației stocurilor. Analiza valorică permite acestor departamente să identifice bunurile a căror vânzare generează cea mai mare cantitate de resurse financiare.

Analiza cantitativă a rotației stocurilor presupune urmărirea și înregistrarea numărului de articole (materii prime și materiale, produse finite) intrate și ieșite, datele colectate în urma acestui demers reprezentând un ajutor deosebit pentru departamentele de achiziții și cel logistic.

Rotația stocurilor în logistica transporturilor și a depozitelor

Cantitatea joacă un rol extrem de important în logistica transporturilor. Pentru a alege practic variantele optime de transport, se au întotdeauna în vedere cantitățile care trebuie transferate dintr-o locație în alta. Din acest motiv, de exemplu, aceasta este unul dintre parametrii esențiali ai algoritmului de optimizare a încărcării din cadrul  aplicației xTrack TMS.

Cantitatea este, de asemenea, esențială și în logistica internă a depozitului, fiind unul dintre parametrii urmăriti în aplicațiile de tip WMS (inclusiv xTrack WMS). Analiza cantitativă contribuie la optimizarea spațiilor de stocare, dozarea efortului uman, organizarea corespunzătoare a activităților de depozitare etc.

Clasele de rotație

Analiza ABC este o metodă de stabilire a claselor de rotație prin care fiecărui articol (SKU – stock-keeping unit, produs) depozitat i se atribuie o literă ce indică viteza de rotație a stocurilor corespunzătoare articolului respectiv.

Există mai multe clase – numărul acestora variază de la o firmă la alta, în funcție de gradul de detaliere a claselor pentru care se optează. Principiul de clasificare este simplu: prima clasă (clasa A) este cea în care se încadrează articolele cele mai vândute (dacă vorbim de tranzacții comerciale) sau consumate (dacă ne referim la producție), iar ultima este clasa care le cuprinde pe cele mai puțin căutate.

Din punctul de vedere al managementului logistic, în aplicația xTrack WMS, clasele de rotație sunt definite în funcție de numărul de curse de picking în depozit necesare pentru colectarea de la raft a articolelor din comenzile clienților. Vă oferim în continuare o prezentare a acestor clase din perspectiva logistică.

Clasa de rotație A

Articolele încadrate în categoria „A” sunt cele pentru a căror colectare de raft (picking) este necesară efectuarea celui mai mare număr de deplasări în depozit de către lucrători. Cu alte cuvinte, produsele din clasa A sunt cele care  apar cel mai des în comenzile primite și sunt astfel cel mai frecvent colectate de la raft. Acestea reprezintă aproximativ 20% din totalul tipurilor de articole aflate pe stoc.

Încadrarea în clasa A poate avea și o rezultat practic legat de identificarea unor locații optime de stocare în depozit a acestui tip de articole, care să permită o reducere semnificativă a timpului alocat picking-ului:  amplasarea cât mai aproape de ieșirea depozitului, deoarece probabilitatea ca acestea să se regăsească într-o comandă este foarte ridicată.

Clasa de rotație B

Clasa B este cea care include articole care sunt pe locul doi în ceea ce privește frecvența la picking.  Este o clasă, în general, intermediară, și cuprinde aproximativ 40% dintre tipurile de articole din depozit.

Clasa de rotație C

În foarte multe depozite, clasa C este considerată ca fiind ultima din punctul de vedere al frecvenței la picking și include restul de 40% din totalul tipurilor de articole stocate. Deoarece astfel de articole sunt mai puțin solicitate în comenzi, unele companii aleg să nu le plaseze în locațiile de picking.

Există însă și cazuri în care se pot utiliza clase suplimentare, aflate la poli opuși: clasa A+ și clasa X.

Clasa de rotație A+

Clasa A+ este o clasă specială, cu o frecvență mai mare la picking decât cea a clasei A, și cuprinde un număr restrâns de articole (de exemplu, 15 tipuri de articole). Pe lângă viteza de rotație extrem de mare a articolelor componente, clasa A+ poate avea și un caracter temporar, fiind introdusă pe o durată limitată de timp. De exemplu, clasa A+ poate include tipuri de articole oferite gratuit, pe durata unei campanii promoționale, oricărui client care achiziționează un număr prestabilit de alte produse.

Clasa de rotație X  

Clasa X (prin “X” înțelegându-se ultima literă din sistemul de clasificare adoptat de fiecare companie) este clasa articolelor „carrion”, care nu mai sunt vandabile sau care sunt comandate și, deci, colectate de la raft, cu o frecvență deosebit de redusă față de celelalte produse depozitate. Clasificarea lor ca articole X determină plasarea lor în depozit în locații mai ușor accesibile (în spate sau pe cele mai de sus rafturi).

Beneficiile utilizării clasificării ABC în xTrack WMS

Aplicația xTrack WMS înregistrează toate datele aferente activităților desfășurate în depozit, printre care și cele de picking. Regulat, la sfârșitul unei perioade de timp stabilite în prealabil (de obicei, o lună), unul dintre algoritmii aplicației stabilește automat, în baza datelor colectate, legate de picking, sau a datelor introduse de operatori, clasa de rotație pentru fiecare tip de articol.

La stabilirea clasei se ia in considerare numărul de drumuri pe care îl fac lucrătorii pentru colectarea fiecărui tip de articol. Dacă, de exemplu, pe un palet se regăsesc 70 de bucăți, iar comanda trebuie să conțină 90 de bucăți, se identifică un singur drum efectuat către zona de picking pentru ca lucrătorul să preia celelalte 20 de bucăți necesare. Dacă într-o lună frecvența la picking a unui articol a fost ridicată (numărul de drumuri a depășit limita minimă stabilită pentru clasa A), iar articolul se  înscrie în primele 20% din totalul articolelor colectate frecvent, acesta aparține clasei A.

xTrack WMS permite stabilirea centralizată a claselor de rotație a articolelor și în cazul în care acestea se află în diferite depozite care aparțin aceleiași firme. În acest fel, utilizatorii aplicației pot afla rapid ierarhia celor mai căutate articole pentru fiecare dintre depozitele din rețea.  Același articol poate fi încadrat în clase diferite de rotație în funcție de datele colectate pentru fiecare depozit în parte, deoarece nu există o uniformitate a preferințelor regionale pentru anumite produse.

Clasificarea ABC determină plasarea strategică în depozit a articolelor astfel încât colectarea lor să fie cât mai rapidă. Se realizează în acest mod fluidizarea fluxurilor logistice și, implicit, accelerarea ritmului de livrare a comenzilor. Și nu numai atât! Stabilirea clasei prin intermediul aplicației asigură și o monitorizare superioară a stocurilor articolelor, putându-se introduce în algoritmi și parametri cum ar fi stocul critic și stocul minim care să indice necesitatea sau nu a efectuării unei reaprovizionări a locațiilor de picking (replenishment) sau a comandării de noi stocuri pentru evitarea sincopelor în procesul de livrare a comenzilor.

Află cum poate fi personalizată aplicația xTrack WMS pentru compania ta. Solicită o discuție cu unul dintre consultanții noștri, completând formularul pe care îl vei găsi mai jos!

18 aprilie 2022

Peste 250 de proiecte de succes

Clienții noștri provin din diverse sectoare de activitate care au un numitor comun: nevoia de sprijin logistic informatic.

+ 30%

Optimizarea proceselor din depozit

+ 25%

Creșterea performanței în transporturi

+ 30%

Eficientizarea activităților din producție

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Raspundem în maximum 24 de ore, garantat

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Antim Mogos
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!