Contact

Optimizarea încărcării cu xTrack TMS

Axes Software » Optimizarea încărcării cu xTrack TMS

Optimizarea încărcării vehiculelor este o funcționalitate a sistemului xTrack TMS care are ca scop principal livrarea către clienți a produselor potrivite în timp util, cu cât mai puține vehicule și pe rute de transport cât mai scurte. Practic, algoritmul de optimizare a încărcării vizează utilizarea la maximum a spațiului disponibil din mașinile sau autocamioanele cu care se efectuează livrările și oferă o serie de beneficii despre care vom vorbi în cea de-a doua parte a acestui articol.

Cum funcționează algoritmul de optimizare a încărcării

Eficientizarea procesului de încărcare a mărfurilor în vehicule se realizează având în vedere mai multe aspecte.

Pentru început, în mod evident, sunt respectate restricțiile volumetrice și de greutate existente. Apoi, articolele trebuie distribuite uniform pentru a se evita deplasarea acestora în timpul călătoriei, iar așezarea lor în funcție de ordinea livrărilor îi ajută pe șoferi să distribuie marfa rapid și cu acuratețe maximă.

Cele mai importante aspecte de care s-a ținut cont la dezvoltarea algoritmului prin care  se realizează o încărcare optimă a camioanelor sunt următoarele:

În ansamblu, algoritmul este construit pe baza unui proces etapizat care presupune trei pași:

și, nu în ultimul rând,

Pentru lansarea algoritmului, este necesar importul prealabil al unor seturi de date  stocate în alte aplicații (de exemplu, WMS, TMS, ERP etc.): lista de articole, numărul acestora și termenele de livrare estimate și transmise clienților. În baza acestor date se calculează greutatea și dimensiunile cutiilor și se stabilește prioritatea la livrare a comenzilor.

Fiecare cutie este astfel definită de greutate, de dimensiuni și posibilitățile de repoziționare (rotațiile posibile), date în funcție de care algoritmul decide amplasarea în camion. Numărul straturilor formate din cutiile în care sunt transportate articolele este limitat, iar dispunerea lor pe mai multe niveluri depinde de fragilitatea și/sau greutatea produselor: cele mai grele și rezistente produse sunt plasate în cutiile din stratul de la bază, iar cele mai ușoare și/sau fragile, pe straturile superioare. În acest, se evită deteriorarea produselor în timpul încărcării și al transportului.

Având în vedere faptul că pentru fiecare camion se cunosc dimensiunile, capacitatea de încărcare și greutatea maximă suportată, algoritmul distribuie uniform cutiile cu marfă și plasează întotdeauna centrul de greutate între axele motoare. Plasarea cutiilor se face dinspre pereții vehiculului spre centrul acestuia, în straturi și rânduri compacte, astfel încât acestea să nu își poată schimba poziția în timpul transportului.

Algoritmul de optimizare a încărcărilor permite flexibilitate și rapiditate în ceea ce privește stabilirea modelului de dispunere a mărfurilor pe timpul transportului, deoarece la introducerea unor parametri se generează automat un nou model adecvat noilor date. Astfel, puteți reacționa rapid și eficient la orice schimbare neprevăzută apărută înaintea încărcării efective.

La optimizarea încărcării  se au în vedere și rezultatele combinării optimizării rutelor cu planificarea încărcării în camioane. În urma centralizării datelor (numărul comenzii, termenul de livrare, greutatea cutiilor și dimensiunea acestora, adrese de livrare), încărcarea cutiilor este planificată în funcție de distanțele la care se află locațiile în care urmează să fie predate produsele: comanda aferentă primei destinații se află cel mai aproape de ușa de descărcare a vehiculului șamd.

Beneficiile încărcării eficiente a vehiculelor

Reducerea timpilor de încărcare și descărcare

Stabilirea automată, prin aplicație,  a modului de utilizare a spațiului de încărcare disponibil conduce  la reducerea timpului necesar încărcării efective a produselor la depozit. În plus, deoarece încărcarea se face potrivit principiului LIFO (Last In, First Out) – ultima comandă încărcată este prima descărcată, penultima comandă încărcată este următoarea descărcată etc. – algoritmul  contribuie la micșorarea timpului alocat fiecărei descărcări la destinațiile de pe traseu.

Utilizarea la maximum a capacității de transport

Algoritmul de optimizare a încărcării asigură minimizarea spațiilor rămase neutilizate în vehiculele cu care se asigură transportul mărfurilor. Acest lucru se datorează și posibilității de realizare a unor grupaje care elimină necesitatea organizării unor curse separate, dar cu un grad redus de ocupare a spațiului disponibil.

Asigurarea condițiilor optime de transport a mărfurilor

Calculul automat al volumului de mărfuri care poate fi transportat cu un vehicul și plasarea strategică, în funcție de greutate și dimensiune, a cutiilor în vehiculele de transport, permit eliminarea aproape totală a posibilității de deteriorare a articolelor pe traseul până la destinație.

Minimizarea costurilor de transport și mentenanță

Optimizarea încărcării înseamnă și reducerea numărului de curse efectuate de mașini a căror capacitate de transport nu e exploatată la maximum. În acest fel, consumul de carburanți și costurile aferente scad.  Și costurile de mentenanță devin mai mici. Deoarece mașinile nu mai efectuează curse dese încărcate parțial, iar restricțiile legate de greutatea maximă admisă pentru fiecare mașină sunt respectate la încărcare, se evită uzura accelerată a vehiculelor și apariția unor defecțiuni tehnice nedorite.

Impact pozitiv asupra mediului înconjurător

Scăderea numărului de curse și optimizarea rutelor se reflectă în reducerea consumului de carburanți și, implicit, în reducerea poluării prin diminuarea emisiilor de CO2Digitalizarea în logistică are efecte benefice în domeniul protecției mediului și este una din metodele care contribuie la asigurarea sustenabilității.

Integrarea în cloud a soluției xTrack TMS

Sistemul xTrack TMS, care include algoritmul de optimizare a încărcării, este complet integrat pe o platformă de tip cloud, iar beneficiile sunt similare celor legate de integrarea în cloud a soluției xTrack WMS.

Dezvoltarea algoritmului de optimizare a încărcării se înscrie în seria de activități de extindere a funcționalităților sau de creare de noi aplicații pentru logistică incluse în suita de aplicații xTrack LMS (Logistics Management Suite). Aceste activități fac obiectul proiectului Axes Software, denumit „Platforma inovatoare de gestionare prin inteligența artificială a proceselor de lucru în fabrici și depozite”, care este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Află cum poate fi personalizată aplicația xTrack TMS pentru compania ta. Solicită o discuție cu unul dintre consultanții noștri, completând formularul pe care îl vei găsi mai jos.

17 februarie 2022

Peste 250 de proiecte de succes

Clienții noștri provin din diverse sectoare de activitate care au un numitor comun: nevoia de sprijin logistic informatic.

+ 30%

Optimizarea proceselor din depozit

+ 25%

Creșterea performanței în transporturi

+ 30%

Eficientizarea activităților din producție

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Raspundem în maximum 24 de ore, garantat

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Antim Mogos
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!