Contact

Ce este pickingul. Metode de picking în depozite

Axes Software » Ce este pickingul. Metode de picking în depozite

Am discutat pe larg despre cum să organizați eficient un depozit, iar una dintre concluzii este că etapa colectării de la raft a produselor în vederea livrării reprezintă unul din punctele nevralgice. Este necesar să optimizați această etapă pentru a mări eficiența la nivelul întregii activități. Iată care sunt cele mai importante detalii privind colectarea de la raft (picking), ca să alegeți cele mai bune metode de picking pentru depozitele pe care le gestionați.

Ce înseamnă picking

Operațiunile de colectare a comenzilor, de “culegere” a produselor de la raft sau de selectare a mărfurilor comandate din stocurile depozitelor în vederea livrării sunt descrise în domeniul logistic prin termenul englezesc picking. Această etapă importantă este considerată veriga slabă a depozitării, deoarece reprezintă o activitate laborioasă, ce implică acțiuni diverse și costuri semnificative.

Se estimează că peste 50% din costurile operaționale din depozitele și centrele de distribuție se regăsesc în etapa de picking. Organizarea fluxurilor în unitățile logistice și gestiunea stocurilor sunt influențate direct de modul în care se realizează pickingul.

Modul de colectare și grupare pe comandă a produselor are impact direct asupra satisfacției clienților. De aceea, firmele din domeniul logistic se concentrează pe calitatea pickingului în termeni de eficiență, rapiditate și acuratețe.

Care sunt principalele metode de picking în depozite

Operațiunea de picking poate fi realizată în mai multe moduri, în funcție de volumul de activitate, dimensiunile depozitelor, volumul stocurilor și  diferitele clase de rotație, numărul de angajați, complexitatea sau profilul comenzilor. Pentru creșterea eficienței, de cele mai multe ori se apelează la automatizarea acestei operațiuni.

Iată care sunt principalele metode de picking pentru eficientizarea colectării produselor și optimizarea depozitelor de mărfuri din diferite sectoare economice.

Single Order Picking (picking comandă cu comandă)

Pickingul comandă cu comandă (single order picking), cunoscut în limba engleză și sub denumirea de discrete order picking, este cea mai simplă metodă de picking și presupune colectarea pe rând a câte unei singure comenzi. Pickerul se deplasează în depozit și colectează toate articolele specificate dintr-o singură comandă. După finalizarea colectării unei comenzi, lucrătorul începe colectarea alteia. Nu există o programare a pickingului, comenzile putând fi colectate imediat ce sunt primite, în orice moment al zilei.

Această metodă este avantajoasă din perspectiva simplității sale, a vitezei de colectare a comenzilor și a ușurinței de urmărire a acurateței pickingului pentru fiecare lucrător. În plus, se pretează la colectarea produselor în baza unor liste de picking pe hârtie.

Firește, nu putem vorbi doar de avantaje, ci și de dezavantaje. Prin aplicarea pickingului comandă cu comandă, lucrătorii pierd mult mai mult timp decât în cazul celorlalte metode. Pickerii parcurg distanțe mai mari, deoarece nu colectează articole din mai multe comenzi în același timp. Din acest motiv, productivitatea este scăzută, costurile cu forța de muncă sunt mai ridicate, iar ritmul livrărilor, lent. Din acest punct de vedere, nu e recomandabilă aplicarea metodei single order picking în depozite mari sau în depozite în care volumul comenzilor zilnice este ridicat.

Pentru optimizarea acestui tip de picking se poate face apel la automatizare, fie prin implementarea unor sisteme WMS, fie prin utilizarea unor utilaje/stivuitoare/cărucioare adecvate care să faciliteze colectarea articolelor din depozite, să contribuie la reducerea erorilor și să ajute la creșterea productivității.

Batch Picking (colectare în serie)

Metoda Batch Picking permite unui picker să colecteze aceleași unități de stocare, denumite și SKU (SKU – Stock Keeping Units), pentru mai multe comenzi simultan. După colectare, articolele sunt grupate în zona de ambalare pe fiecare comandă și împachetate în vederea livrării.

Metoda este recomandabilă mai ales atunci când aceleași articole se regăsesc în mai multe comenzi. În aceste condiții, un picker se deplasează o singură dată pentru a colecta același tip de produs pentru comenzi multiple. Batch pickingul prezintă, din acest punct de vedere, avantajul că timpul alocat colectării unei serii (batch) de comenzi scade semnificativ, productivitatea crește, iar ritmul de livrare se accelerează.

Gruparea comenzilor în funcție de articolele solicitate contribuie atât la optimizarea, cât și la asigurarea acurateței procesului de batch picking. În general, metoda este eficientă mai ales în depozitele mai mici, când comenzile vizează un număr mic de articole cu dimensiuni reduse.

Cluster Picking (colectare fragmentată)

Cluster picking este o metodă asemănătoare batch pickingului, care se diferențiază de aceasta doar în ceea ce privește distribuția articolelor cu același SKU colectate. Dacă în cazul batch pickingului, toate articolele cu același SKU sunt colectate într-un singur container și ulterior separate pe comenzi, fiind plasate în mai multe containere, în cluster picking colectarea acestora se face separat, în containere care sunt mutate prin depozit și în care se adaugă treptat celelalte articole (în valuri cu același SKU). Acest lucru înseamnă că gruparea pe comenzi a articolelor cu același SKU se face de la bun început, în timpul cluster pickingului, și nu ulterior.

Zone picking (colectare pe zonă)

Metoda zone picking presupune în primul rând împărțirea depozitului în zone. Fiecărui picker i se alocă o zonă din care va colecta toate produsele comandate pe care le are stocate acolo. După finalizarea colectării articolelor dintr-o zonă, căruciorul este predat unui alt picker pentru completarea cu articole solicitate aflate în zona de care răspunde și așa mai departe, până la finalizarea colectării tuturor articolelor din comenzile respective.

De exemplu, se începe colectarea unei comenzi din zona A, unde un angajat adaugă toate articolele cu aceleași SKUs solicitate care se află în acea zonă și apoi o transmite mai departe la zona B, zona B la zona C ș.a. Procesul se repetă până la finalizarea comenzii și trimiterea ei spre expediție. Deoarece metoda se bazează pe colectarea  și transferarea comenzilor de la o zonă la alta, acest tip de picking mai este cunoscut și sub denumirea de “Pick & Pass” (colectează și dă mai departe).

În cazul acestei metode, se face o planificare simplă: comenzile primite până la o anumită oră (cutoff) sunt colectate în același schimb, iar cele primite în intervalul orar ulterior (după cutoff), intră la picking în următorul.

Zone picking permite utilizarea mai multor tehnologii și modalități de colectare a produselor, în funcție de specificul activității în fiecare zonă. Pot fi implementate sisteme de gestionare a depozitului de tip WMS astfel încât articolele colectate în fiecare zonă să fie centralizate, verificate și grupate pe comenzi individuale  înainte de livrare.

Zone-Batch Picking (colectare în serie pe zonă)

Zone-batch picking este o metodă care combină trăsăturile celor două metode din denumirea sa: fiecare picker răspunde de câte o zonă, ca în cazul metodei zone picking, dar colectează comenzile conform metodei batch picking.

Cu alte cuvinte, fiecare picker colectează în zona sa articolele cu același SKU din comenzile pe care le gestionează simultan, iar, după finalizarea batch pickingului din respectiva zonă, procesul este continuat în zona sa de alt picker.

Și în cazul acestei metode combinate se aplică planificarea pickingului în funcție de intervalele de timp în care se primesc comenzile.

Wave picking (colectare în valuri)

Metoda wave picking presupune colectarea comenzilor în valuri (waves). Comenzile primite într-un anumit interval de timp reprezintă unul din “valurile” care sunt colectate în același timp. Picking-ul se face zilnic, în mai multe valuri, în funcție de numărul de intervale de timp stabilite legat de primirea comenzilor.

Astfel, wave picking este o metodă de procesare a comenzilor care se concentrează pe momentul colectării comenzilor și se bazează pe gruparea produselor în funcție de o varietate de criterii cum ar fi curierul, transportatorul, clientul sau ambalajele returnabile necesare pentru transport. După grupare, comenzile sunt colectate numai în anumite momente ale zilei.

Îmbunătățirea eficienței echipei are la bază reducerea (sau eliminarea) timpilor de lucru neutilizați corespunzător. Un val de comenzi este colectat la intervale cuprinse între 45 de minute și 2 ore, în funcție de depozit și de produsele care trebuie luate de la raft, iar după picking toate produsele sunt duse în zona de sortare și grupate pe comenzi individuale.

Zone-Wave Picking (colectare în valuri pe zonă)

Zone-Wave Picking este o altă metodă mixtă rezultată din combinarea metodei zone picking cu cea de wave picking.  Pickerilor li se alocă câte o zonă, iar fiecare dintre ei colectează toate articolele depozitate în zona lor pentru toate comenzile, una câte una, cu o singură fereastră de programare pe schimb.

Zone-Batch-Wave Picking (colectarea în serie și valuri pe zonă)

Aceasta este cea mai complexă metodă, fiind rezultatul combinării a trei tipuri de picking. Cu alte cuvinte, fiecărui picker i se atribuie o zonă în care colectează  mai multe articole stocate în acel perimetru, cu același SKU, pentru mai multe comenzi deodată. De asemenea, colectarea se face în valuri, existând multiple intervale de picking pe fiecare schimb.

Optimizarea pickingului

Optimizarea oricărei metode de picking se poate realiza printr-o implementare a unor soluții software de tip WMS, dublată de utilizarea terminalelor portabile de captare, citire și redare a datelor. Digitalizarea fluxurilor de date aferente proceselor de lucru din depozit asigură centralizarea și procesarea automată a datelor, acuratețea informațiilor, trasabilitatea articolelor din depozit și gestiunea stocurilor.

În cazul pickingului, optimizarea înseamnă, în linii generale: scurtarea traseelor parcurse de pickeri, introducerea pickingului fără hârtie, identificarea corectă și rapidă a produselor, reducerea erorilor de picking și a retururilor ulterioare, mărirea productivității, micșorarea timpului alocat colectării fiecărei comenzi.

Pentru a veni în sprijinul firmelor care desfășoară activități de depozitare, Axes Software a creat soluții software inovatoare și customizabile de gestionare a proceselor de lucru în depozite. Cu ajutorul acestora, veți mări eficiența metodelor de picking pe care le utilizați. Veți beneficia astfel de o interfațare cu sisteme care au la bază tehnologii noi de tip pick by voice sau pick by light și veți putea accesa aplicația găzduită și în cloud.

Pentru mai multe detalii legate de posibilitățile de optimizare a pickingului prin intermediul aplicației noastre xTrack WMS, ne puteți trimise un mesaj, completând unul dintre formularele de pe site. Vă vom contacta în maximum 48 de ore.

30 decembrie 2022

Peste 250 de proiecte de succes

Clienții noștri provin din diverse sectoare de activitate care au un numitor comun: nevoia de sprijin logistic informatic.

+ 30%

Optimizarea proceselor din depozit

+ 25%

Creșterea performanței în transporturi

+ 30%

Eficientizarea activităților din producție

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Raspundem în maximum 24 de ore, garantat

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Antim Mogos
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!