Contact
Axes Software » MES – Software pentru gestionarea producției

xTrack MES

MES – Software pentru gestionarea producției

S-a întâmplat la clienții noștri:

 • Scăderea consumurilor cu 15% pe comenzile de producție
 • Creșterea productivității oamenilor cu 30%, iar a utilajelor, cu 25%
 • Eliminarea completă a hârtiilor din producție
Vezi beneficii

Care sunt beneficiile unei soluții MES?

xTrack MES – Sistem de planificare producție și monitorizare execuție 

Minimizarea timpului alocat planificării și execuției comenzilor primite

-90%

Reducerea erorilor de planificare și producție, sincronizarea operațiilor

-90%

Trasabilitatea materialelor, a produselor finite și operațiilor tehnologice

100%

Acuratețea datelor privind stocurile de materii prime și produse finite

99%

Monitorizarea precisă a execuției comenzilor de producție

100%

Respectarea datelor de livrare a comenzilor către clienți

100%

Creșterea gradului de utilizare a timpului de lucru

+50%

Scăderea costurilor de producție a mărfurilor din comenzi

Alege tipul de afacere pentru care ai nevoie de MES

MES pentru Industria Grea

MES pentru Industria Grea

Industria grea implică costuri mari datorate, în primul rând, prețului materiilor prime. Cel mai important în astfel de fluxuri este reducerea pierderilor sau reutilizarea anumitor materiale.

MES pentru Industria Alimentară

MES pentru Industria Alimentară

Producția alimentară este foarte restrictivă din punct de vedere al loturilor de fabricație. xTrack MES asigură trasabilitate totală la nivel de cutie, palet și lot.

MES pentru Industria Mobilei

MES pentru Industria Mobilei

xTrack MES gestionează fluxurile complexe de producție din fabricile de mobilă, unde un produs finit este compus din mai multe articole independente.

MES pentru Industria Tâmplăriei Termoizolante

MES pentru Industria Tâmplăriei Termoizolante

O fabrică de ferestre produce în același timp atât unicate, cât și produse de serie mare, iar urmărirea proceselor tehnologice și execuția comenzilor devine foarte dificilă.

Ce pași din planificarea și execuția producției acoperă sistemul xTrack MES?

Planificarea producției

O aplicație prin care se gestionează activitățile de producție trebuie să includă și funcționalitatea de planificare, cunoscută și sub acronimul (Advanced Planning and Scheduling).

Chiar dacă xTrack MES a pornit de la zona operațională, cea de mișcare a materialelor prin depozit și înregistrarea în timp real a consumurilor, acesta conține și un modul eficient de planificare a producției, înzestrat cu o interfață grafică intuitivă și ușor de folosit. Aici ne referim la reprezentarea pe grafic GANNT a planificării în funcție de utilaje sau de comandă.

Planificarea are la bază timpii necesari de producție și calibrare, programul de lucru al utilajelor, prioritatea comenzii, data la care trebuie livrate produsele finite, productivitatea utilajelor și mulți alți parametri.

Planificarea se realizează automat, dar utilizatorul aplicației poate aduce corecții prin operații simple de Drag & Drop pentru mutare de job-uri de la un utilaj la altul sau de la o altă perioadă de timp. Rearanjarea celorlalte job-uri se va face automat de către aplicație.

Comenzile de producție

xTrack MES răspunde celor mai pretențioase cerințe din domeniu. Una dintre aceste cerințe este gestionarea unui număr mare de comenzi de producție care de multe ori trebuie generate în mod automat în baza cerințelor de livrare. De aceea, există posibilitatea ca, în baza structurilor dintr-o rețetă, să se genereze astfel de comenzi de producție fără prea multe date din surse externe gen ERP.

O caracteristică foarte importantă este aceea că se pot administra atât comenzi de producție cu un singur produs finit, cât și comenzi de producție cu mai multe produse finite.

Crearea de rețete poate părea un proces anevoios, dar, pentru a veni în ajutorul tehnologilor, am dezvoltat o interfață cu utilizatorul, prin care se pot adăuga etape în rețete prin operații de tip Drag & Drop și fără a fi necesară introducerea prea multor date. Produsele intermediare (semifinite), dacă nu există definite in rețetă, se generează în mod automat de către aplicație. Aceeași reprezentare grafică e folosită și pentru a afișa evoluția unei comenzi de producție.

Lansarea producției

Lansarea producției se poate face manual sau automat dacă s-a realizat o planificare a comenzilor de producție. Aceasta presupune:

• pregătirea materiilor prime pentru comanda ce urmează a fi procesată;

• transferul acestora de la rafturile de depozitare la utilajele de producție;

• trimiterea către operatori, pe tablete sau alte dispozitive, a informațiilor cu detaliile tehnice ale comenzii de producție (desene, specificații tehnice, cantități, ambalare);

• programarea / configurarea automată utilajelor, dacă acest lucru este posibil.

Lansarea presupune, cel mult, apăsarea unui buton din aplicația de calculator a xTrack MES și generează task-uri care ghidează utilizatorii de pe teren pentru execuția activităților enumerate mai sus.

În acest mod, comunicarea verbală este eliminată complet, iar erorile datorate comunicării și timpii ”pierduți” pentru această etapă dispar.

Urmărirea producției

Urmărirea producției este mai simplă ca niciodată în aplicația xTrack MES. Se folosește tehnologia task-urilor, așa cum este prezentată la xTrack WMS, prin care utilizatorul înregistrează direct în sistem, nu pe hârtie, toate rezultatele activității pe fiecare job  al unei comenzi de producție. În orice aplicație de MES (Manufacturing Execution System) operatorul declară doar cantitățile produse, folosind pentru calculul consumurilor metoda Flush Back. Această metodă prezintă unele dezavantaje pe care xTrack MES le elimină. Astfel, utilizatorul declară, suplimentar: consumurile, rebuturile (scraps), materialele refolosibile (rework) și paleții de pe care se consumă și pe care se produc articolele. Această abordare aduce următoarele avantaje:

• costul real al producției în timp real;

• trasabilitate la nivel de palet, nu neapărat la nivel de lot;

• înregistrarea performanței reale a fiecărui operator;

• lansarea sincronă a următoarelor job-uri dintr-o comandă de producție.

Terminalele portabile

Toate operațiile ce trebuie realizate pentru lansarea și declararea producției se realizează utilizând terminale portabile sau tablete, ambele dedicate mediilor industriale. Pe lângă mobilitatea pe care o conferă, folosirea acestor echipamente prezintă și alte avantaje:

• pot fi folosite de mai mulți utilizatori, aspect care implică reducerea timpilor de deplasare;

• tehnologia task-urilor (task-urile se execută pe terminalele portabile) din soluțiile xTrack, este una intuitivă și ușor de învățat;

• task-urile elimină posibilitatea de a greși pentru că se introduc mai multe verificări automate ale datelor declarate.

Terminalul portabil poate fi folosit de un șef de tură care poate realiza declararea producției pentru toți operatorii de la utilaje, nominalizând printre altele și persoana care a executat respectivul job și la ce utilaj. Se pot folosi terminale portabile sau tablete care au orice tip de sistem de operare (Android, IOS, Windows).

MTO & MTS

MTO (Make To Order) și MTS (Make To Stock) sunt două tipuri de comenzi de producție. Ambele tipuri sunt disponibile în aplicația xTrack MES. Mai mult, dacă în cazul MTO acestea vin din surse externe sau se introduc manual în xTrack MES, comenzile de tip MTS se pot genera în mod automat pentru că există informațiile de stoc produse finite direct în xTrack MES.

Acest proces poate fi asimilat unui proces de reaprovizionare depozit de produse finite, din producție, prin generarea de comenzi de producție de tipul MTS. Dacă există stoc de materii prime, se poate și lansa în producție.

În cazul comenzilor de tip MTO se pot trimite informări către clienți cu statusul acestora pentru o transparență și oferirea unui QOS (Quality Of Service) cu standarde înalte.

La comenzile de tip MTO, cantitățile produse trebuie să fie cele comandate de către client, controlul acestor cantități este realizat în mod automat, surplusurile sunt ”lăsate” în depozit, iar ”minusurile” pot fi reprogramate printr-o comandă de producție nouă.

Modulele și funcționalitățile aplicației xTrack MES

Mutare la utilaje

Alimentarea utilajelor este primul pas fizic în depozit în executarea comenzilor de producție. În baza rețetelor de producție și a necesarului de produs sau a cantităților primite din ERP se generează mutări din zonele de depozitare materii prime, produse semifinite (WIP – Work In Progress) și materiale refolosibile (rework) către utilajele de producție care sunt implicate în executarea comenzii de producție lansate. Planificarea utilajelor se poate face manual sau automat prin modulul APS (Advanced Planning and Scheduling).

Algoritmii sunt parametrizabili astfel încât zona de la fiecare utilaj să nu fie alimentată excesiv cu cantități mari de materiale.

Mutarea se realizează folosind task-urile generate și administrate de aplicația xTrack MES, asigurându-se astfel salvarea de date, cum ar fi:

 • informații prind trasabilitatea loturilor;
 • manipulanții;
 • momentul de timp (perioada) manipulării;
 • confirmarea pregătirii materialelor la utilajul corect.

Predare și consum

Predarea este echivalentă cu intrarea pe stoc a produsului finit sau semifinit de la un utilaj, iar consumul este ceea ce declară operatorul că s-a consumat în realitate pentru a se preda cantitățile confirmate.

Am construit mecanisme prin care aplicația xTrack MES să-l ghideze pe operator astfel încât declarările să fie fără eroare, mai ales pe partea de consumuri.

Astfel se vor salva toate datele necesare pentru o trasabilitate completă, incluzând:

 • numele celui care a operat utilajul;
 • perioada de producție;
 • numele celui care a făcut înregistrarea datelor în sistem;
 • paleții (care conțin și lotul) din care s-au utilizat materiale pentru producție;
 • paleții în care s-au pus produsele finite, rebuturile (scrap) și materialele refolosibile (rework).

Se generează lot pentru fiecare comandă de producție pe fiecare articol semifinit sau finit.

Mutare de la utilaje

Materiile prime, materialele sau produsele finite vor trebui mutate, destinațiile acestora putând fi:

 • zone de depozitare specifice fiecărui tip de articol;
 • alte utilaje;
 • zone tampon, până la eliberarea următorului utilaj.

Acest proces este unul automat, care se declanșează la anumite evenimente:

 • în cazul articolelor predate, al articolelor rework și scrap se generează ordine de mutare imediat după ce a fost declarat un palet de produs;
 • în cazul articolelor neconsumate, factorul declanșator va fi reprezentat de finalizarea etapei respective sau a comenzii de producție în general.

Scrap & Rework

Înregistrarea corectă și în timp real a articolelor de tip scrap (defecte sau resturi) și a articolelor de tip rework (materiale reutilizabile) poate face diferența între profit și pierdere în fluxurile de producție. Declararea acestora trebuie să facă parte din fluxul normal de derulare a producției.

În aplicația xTrack MES există mai multe configurări prin care operatorul poate fi atenționat că trebuie să declare și aceste tipuri de articole. Configurările se fac atât la nivel de articol, cât și la nivel de etapă de producție, iar pentru fiecare declarare există anumite tipuri de articole rework sau scrap.

Scrap-urile sunt de obicei articole care nu mai pot fi folosite, dar există implementări în care acest termen a căpătat și alte sensuri, adică fracții de articole materii prime care, la un moment dat, pot fi refolosite pentru producție în funcție de caracteristicile de dimensiune. Selectarea acestor scrap-uri pentru a fi mutate și consumate se realizează de către aplicația xTrack MES. Rework-urile pot fi articole generice care pot fi folosite în producție, dar pot fi selectate de către utilizator, dacă el dorește acest lucru.

Progres producție

Considerând toate funcționalitățile configurabile ale xTrack MES, de planificare, lansare și urmărire, dar și metoda de vizualizare a comenzilor de producție și a rețetelor, afișarea statusului comenzii de producție în funcție de statusul fiecărui job de producție din interiorul acesteia a devenit un standard.

Vizualizarea statusului în ferestre grafice cu bare de progres sau similar se poate face în două ferestre ale aplicației:

 • pe diagrama GANNT, parametrizabil în funcție de utilaje sau de etape;
 • pe diagrama de flux, cu reprezentarea fiecărui job și a stadiului de derulare al acestuia în urma declarărilor de produs finit.

Modalitățile de vizualizare pot deveni sursă de inspirație pentru aplicațiile de tip CRM sau B2B (business to business) unde clienții ar putea să vizualizeze progresul comenzilor.

Trasabilitate

Trasabilitatea este un obiectiv principal al implementării unei aplicații de management al producției. Din perspectiva xTrack MES, rapoartele de trasabilitate trebuie să asigure informația la un click distanță, informație referitoare la de unde și cum a fost produs un anumit articol de pe un anumit palet și de pe un anumit lot, livrat la un client.

În structura complexă a unei comenzi de producție aceste informații nu sunt ușor de urmărit. Capitolului trasabilității i s-a acordat o foarte mare atenție, construindu-se un modul special care salvează aceste date pentru o raportare rapidă și facilă. Infomațiile de bază ale trasabilității sunt:

 • cine a lucrat (una sau mai multe persoane);
 • când a lucrat (unul sau mai multe intervale de timp);
 • de pe ce palet/paleți și de pe ce lot(uri);
 • ce lot(uri) s-a(u) generat și pe ce palet;
 • la ce utilaj(e) s-a lucrat.

Interfațare utilaje

Tot mai multe utilaje au capacitatea de comunica cu aplicații externe. Prin intermediul aplicației xTrack MES se poate realiza această interfațare pentru:

 • preluarea datelor referitoare la producție și consum (cantități articole);
 • preluarea datelor referitoare la funcționare (consum energie, timp etc.);
 • transmiterea de date de configurare (fișiere) preluate din alte surse;
 • trimiterea de etichete pentru cele care au integrate si imprimante pentru etichetare automată.

Integrarea utilajelor în aplicația xTrack MES se face transparent pentru utilizatorul care, prin activitățile curente, de exemplu, de declarare predare producție, poate genera automat un mesaj de preluare a datelor referitoare la cantitatea produsă și măsurată de către utilaj pentru a se face o verificare a cantităților declarate de către operator.

Rapoarte & Emails

Modulul de raportare este unul foarte flexibil și permite vizualizarea datelor sub diverse forme. Există integrat în aplicație un modul de generare de rapoarte noi, prin care utilizatorii instruiți, angajați ai clienților, își pot realiza propriile rapoarte.

Orice raport poate fi vizualizat și exportat în diferite formate, iar orice utilizator are posibilitatea de a-și salva propriile șabloane, mai ales de forma pivot table, pentru a-și extrage datele necesare în activitățile zilnice.

Toate raportele pot fi expuse pe o platformă WEB la care partenerii, clienții sau furnizorii de servicii pot avea acces controlat (user name & password) pentru a vizualiza anumite informații. Administrarea accesului persoanelor pe această platformă se realizează direct din modulul specializat inclus în xTrack MES. Utilizatori diferiți, angajați ai aceluiași client, pot drepturi diferite. Pe aceeași platformă se pot aduce rapoarte din toate aplicațiile suitei xTrack.

O funcționalitate la nivelul rapoartelor este aceea că pot fi configurate pentru a fi transmise automat către orice adresă de e-mail, internă sau externă, în funcție de anumiți parametri sau la anumite ore.

Peste 250 de implementări de succes

O mare provocare a industriei în care lucrăm este trasabilitatea produselor. Aplicația xTrack MES implementată pe fluxurile de producție colectează aceste date prin scanarea simplă a unor coduri pe liniile de producție. Acum ne este foarte ușor să facem conexiunea între materiile prime introduse și produsul finit obținut la fiecare linie de producție, persoanele responsabile la momentul respectiv și, mai ales, clienții la care au fost livrate produsele noastre!

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Răspundem în maximum 24 de ore, garantat.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Alexandru Virban
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!