Contact
Axes Software » PMS – Soft pentru gestionarea ambalajelor returnabile
xTrack PMS

PMS – Soft pentru gestionarea ambalajelor returnabile

S-a întâmplat la clienții noștri:

 • Reducerea la 0 a paleților uitați la clienți sau la transportatori
 • Urmărirea termenelor de valabilitate a voucherelor emise pentru paleți
 • Facturarea automată a pierderilor de paleți
Vezi beneficii

Care sunt beneficiile unei soluții PMS?

xTrack PMS (Packaging Management System) – Sistem de gestionare a ambalajelor returnabile

Control asupra circuitului ambalajelor returnabile

100%

Reducerea numărului de ambalaje sustrase sau pierdute

– 99%

Scăderea costurilor de înlocuire a ambalajelor returnabile

50%

Economie de timp la livrare prin schimbarea de proprietar

Optimizarea gestionării procesului de recondiționare paleți

Reducerea erorilor umane de gestionare

-95%

Trasabilitate ambalaje și vouchere

100%

Identificarea ambalajelor prin tehnologia RFID

Alege tipul de afacere pentru care ai nevoie de PMS

PMS pentru 3PL

PMS pentru 3PL

Cu xTrack PMS, companiile 3PL gestionează eficient ambalajele returnabile pe care le utilizează pentru depozitare și transport mărfuri.

PMS pentru Distribuție

PMS pentru Distribuție

Eficientizarea activităților de distribuție are la bază și managementul ambalajelor returnabile, care minimizează pierderile.

PMS pentru Producție

PMS pentru Producție

xTrack PMS le face viața ușoară producătorilor ce gestionează ambalaje returnabile în care sunt plasate materii prime, materiale sau produse finite.

 PMS pentru Retail

PMS pentru Retail

Soluția xTrack PMS le permite retailerilor să urmărească îndeaproape procesele de returnare a ambalajelor la depozitele care îi aprovizionează.

Ce activități acoperă sistemul xTrack PMS?

Gestionarea retururilor fizice ale ambalajelor returnabile

După utilizarea lor în timpul transportului de marfă,  ambalajele returnabile pot rămâne în diverse locații:

 • la transportator,
 • într-un alt depozit din rețeaua controlată de firma care le gestionează,
 • într-un depozit în care s-a livrat marfă și care nu e administrat de firma care le gestionează, se pot deteriora sau pot fi, din diverse motive, pierdute.

Regula de bază în gestionarea ambalajelor este aceea de a se recupera de la firma de transport același număr și aceleași tipuri de ambalaje returnabile pe care le-a preluat încărcate cu mărfuri pentru livrări. Returnarea se face la unul dintre depozitele firmei care gestionează ambalajele, de regulă la depozitul de unde a fost încărcată marfa.

Returul fizic al ambalajelor este înregistrat în aplicație imediat ce sunt înapoiate. În cazul în care returul fizic nu se poate face temporar, ambalajele rămase în alte locații sunt justificate prin vouchere.

Gestionarea retururilor prin vouchere

Voucherele sunt documente cu regim controlat care înlocuiesc temporar ambalajele fizice rămase în alte depozite decât cele ale firmei care le gestionează. Acestea sunt eliberate de managerii depozitelor unde au rămas ambalajele returnabile în care transportatorii au livrat mărfurile. Transportatorii prezintă aceste documente când se întorc la depozitele de unde au luat marfa pentru a justifica ambalajele nereturnate. Managerii acestor depozite se ocupă ulterior de recuperarea ambalajelor pentru care transportatorii au prezentat vouchere.

Voucherele au termen de valabilitate. Din acest motiv, managerii de depozit trebuie să organizeze un transport de recuperare în timp util sau să acționeze pentru extinderea duratei de valabilitate a voucherelor înainte de expirarea lor. Dacă un voucher expiră, de regulă, ambalajele respective nu mai pot fi recuperate. În aceste condiții, menținerea unei evidențe clare a voucherelor și a termenelor lor de valabilitate este esențială pentru eliminarea pierderilor de ambalaje returnabile din cauza expirării acestor documente.

Compensarea ambalajelor returnabile

Unele ambalajele se deteriorează, devenind inutilizabile, sau pot fi pierdute din diverse motive cum ar fi: furturile, nerecuperarea în perioada de valabilitate a voucherelor emise, și chiar pierderea sau distrugerea unor vouchere. 

În astfel de situații, firmele trebuie să achiziționeze un număr de ambalaje și să își înlocuiască astfel ambalajele lipsă sau deteriorate.

Dacă firmele care gestionează ambalajele sunt furnizori de servicii 3PL, acestea trebuie, de asemenea, să compenseze pierderile de ambalaje provenite de la clienți pentru a le restitui fizic acestora.

Pentru a realiza operația de compensare, utilizatorii folosesc aplicația pentru a vedea, pe tipuri de ambalaj, câte ambalaje trebuie înlocuite și câte sunt disponibile în stocul de rezervă. xTrack PMS încarcă automat din baza de date numărul de ambalaje disponibile pe stoc și le repartizează pentru a compensa ambalajele devenite indisponibile.

Utilizatorii beneficiază de  avantajele operației automate de compensare și pot interveni manual, dacă nu sunt de acord cu rezultatele obținute. După finalizarea compensării automate, acestia pot vedea dacă ambalajele disponibile au fost sau nu suficiente și câte ambalaje mai trebuie achiziționate în cazul în care stocul s-a dovedit insuficient.

Schimbarea de proprietar a ambalajelor returnabile

Există situații în care ambalajele disponibile într-un depozit într-un anumit moment nu sunt suficiente. Pentru a evita transportul unor ambalaje de la un depozit la altul și, implicit, costurile suplimentare, firmele pot opera schimbări de proprietar astfel încât deficitul de ambalaje dintr-un depozit să fie acoperit de ambalajele disponibile ale altui client. Se face astfel o “rocadă” a proprietarilor – clientul de la care s-au transferat ambalajele primește același număr și aceleași tipuri de ambalaje în alt depozit de la celălalt beneficiar al “transferului de proprietate”.

Utilizatorul dintr-o firmă care furnizează servicii 3PL, de exemplu, poate opera modificări de acest fel la nivelul bazei de date pentru a evita transporturile încrucișate ale ambalajelor fizice, în limita cantităților și a tipurilor de ambalaje returnabile disponibile ale fiecărui client.

Schimbarea de proprietar este o formă de compensare prin care se se ating două obiective: se satisfac rapid nevoile de ambalaje returnabile ale clienților și se realizează economii la capitolul costuri de transport necesare recuperării ambalajelor.

Modulele și funcționalitățile aplicației xTrack PMS

Returul de ambalaje pe comandă de transport

Înregistrarea retururilor în sistem pentru fiecare comandă de transport executată presupune selectarea opțiunilor aplicabile în situațiile de mai jos:

    • returnarea fizică a ambalajelor,
    • prezentarea de vouchere emise pentru a justifica locația temporară a ambalajelor,
    • declararea ambalajelor ca pierdute sau deteriorate.

Utilizatorul selectează depozitul și comanda de transport pentru care se face returul de ambalaje. Selectarea comenzii de transport conduce la afișarea automată a tuturor detaliilor legate de aceasta, iar câmpurile editabile sunt completate de cel care preia ambalajele cu datele valabile la data returului.

Actualizarea pentru fiecare comandă de transport a informațiilor din aplicație, asigurată de procesarea automată a datelor nou introduse, asigură acuratețea evidenței retururilor de ambalaje.

În plus, există restricții la completarea câmpurilor editabile care elimină posibilitatea de apariție a erorilor, deoarece blochează procesarea datelor care nu satisfac anumite criterii.

Diferența dintre numărul de ambalaje utilizate la livrări de un transportator și numărul celor returnate (sau declarate ca pierdute/deteriorate etc.) de același transportator reprezintă numărul ambalajelor care au rămas în custodia sa și urmează să fie returnate sau să îi fie imputate ulterior, dacă pierderea sau distrugerea unora dintre ele e din vina sa).

Returul en gros de ambalaje

Transportatorii nu returnează întotdeauna după fiecare transport ambalajele pe care le-au preluat odată cu mărfurile. De aceea, în aplicație există și opțiunea de retur en gros. Cu ajutorul aplicației xTrack PMS, utilizatorul are posibilitatea de a ține evidența retururilor și pe fiecare transportator în parte. Astfel, atunci când un transportator returnează într-o singură tranșă ambalaje utilizate la mai multe curse, înregistrarea acestora în sistem se realizează simplu, rapid și fără erori.

Utilizatorul are posibilitatea de a vizualiza în aplicație lista livrărilor înregistrate în sistem ca fiind efectuate de transportatorul respectiv și de a introduce datele legate de ambalajele returnate fizic en gros pentru toate opțiunile aplicabile, iar aplicația procesează automat informațiile și actualizează baza de date.

Diferența dintre numărul ambalajelor pe care un transportator le-a preluat pentru efectuarea unei/unor curse și numărul celor pe care le-a returnat reprezintă numărul ambalajelor pe care trebuie să le înapoieze (sau să le acopere contravaloarea, dacă se face vinovat de pierderea sau distrugerea unora dintre ele).

Gestionarea circuitului voucherelor

Voucherele sunt documente eliberate de firma beneficiară a mărfurilor livrate de transportator, care înlocuiesc temporar ambalajele returnabile fizice. Transportatorii predau voucherele la depozitele de unde au luat marfa pentru a justifica nereturnarea, iar managerii de la aceste depozite se ocupă ulterior de recuperarea acestora înainte de expirarea termenelor de valabilitate, pentru a nu le pierde.

Dacă în cazul firmelor mai mici un singur angajat poate urmări și gestiona fără aprobare din partea unui superior returul fizic ulterior al ambalajelor înlocuite temporar de vouchere, la o firmă 3PL pot exista mai multe etape de aprobare (sau respingere) a acestor documente până la recuperarea finală a ambalajelor, deoarece ierarhia este determinată de numărul de depozite și de maniera de administrare a rețelei acestora.

În ambele cazuri, în aplicație se pot salva, în afară de datele principale ale voucherelor, și documentele ca atare, în format digital, prin scanare. Varianta complexă a aplicației are însă în vedere și aprobarea  sau respingerea documentelor, în baza unor motive identificate și precizate în aplicație, de încă unul sau doi superiori ierarhici, care au drepturi de acces diferite. În funcție de datele din aplicație și din sistemul TMS, de exemplu, aceștia pot identifica, propune, respinge sau aproba transportatorii care vor recupera într-un final ambalajele fizice înainte de expirarea termenului de valabilitate al voucherelor.

Compensarea pierderilor

O parte din ambalajele returnabile se degradează în timp, sunt distruse accidental sau se pierd din diverse motive cum ar fi nerecuperarea înainte de expirarea termenului de valabilitate a voucherului justificativ, deteriorarea sau pierderea voucherului, sau furturi, acest lucru conducând la apariția unui deficit care trebuie acoperit pentru a se preveni blocajele în procesele de încărcare și, implicit, de transport sau livrare.

În astfel de situații, furnizorul de servicii 3PL trebuie să achiziționeze un număr de ambalaje care să compenseze (înlocuiască) ambalajele lipsă sau deteriorate pentru a le putea restitui fizic clienților de la care au provenit (în cazul companiilor 3PL) sau pentru a le utiliza pentru satisfacerea nevoilor proprii (în cazul firmelor care își gestionează propriile ambalaje).

Operația de compensare se face în funcție de tipul de ambalaj dorit. Sistemul încarcă automat din baza de date numărul de ambalaje de tipul selectat, disponibile pe stocul de rezervă al firmei și le repartizează pentru a compensa ambalajele de același fel pierdute, deteriorate sau cu vouchere expirate, având în vedere ordinea cronologică a înregistrării lor în sistem. Utilizatorul are posibilitatea de a aproba modul în care aplicația a făcut compensarea sau de a face modificări, dacă nu este de acord. În plus, dacă ambalajele disponibile nu au fost suficiente pentru a acoperi pierderile, după finalizarea compensării automate, utilizatorul poate vedea numărul de ambalaje de tipul selectat care trebuie achizionate ulterior.

De asemenea, în procesul automat de compensare a pierderilor, aplicația utilizează la calcule și informațiile din contractele încheiate cu transportatorii, și în cazul furnizorilor de servicii 3PL, și din contractele încheiate cu clienții cărora le gestionează mărfurile.

Gestionarea ambalajelor returnabile permite ușor identificarea firmelor (companie 3PL/firma care gestionează ambalajele, transportator sau beneficiarul la care ajunge marfa cu ambalajele) care generează pierderi și, implicit calculul valorii sumelor imputabile atunci când minusurile depăsesc limitele de pierdere convenite.

Compensare prin schimbarea de proprietar

Furnizorii de servicii 3PL sunt cei care pot beneficia în primul rând de această funcționalitate, deoarece operațiunea de transfer încrucișat de proprietate asupra aceluiași număr și tip de ambalaje generează reduceri de costuri legate de transport. Reducerea acestor costuri poate fi semnificativă mai ales dacă firma deservește o rețea extinsă de depozite, iar distanțele dintre acestea sunt mari.

Utilizatorii au posibilitatea de a vizualiza numărul și tipul de ambalaje disponibile în depozitele cu care colaborează firma, putând astfel lua ușor decizia de schimbare a proprietarului unor ambalaje într-un depozit pentru a acoperi deficitul apărut în alt depozit.

Schimbarea se face rapid, la nivelul bazei de date, iar, în cazul în care nu se efectuează în timp util la depozitul respectiv o cursă încărcată cu mărfuri împachetate în ambalaje ale proprietarului pentru care este nevoie de acestea, operațiunea prezintă avantajul de a rezolva problema pe loc și fără pierderi sau costuri suplimentare pentru nici una din părțile implicate.

Peste 250 de implementări de succes

Ne-am dorit o automatizare completă a fluxurilor din depozit și, împreună cu Axes Software, am reușit să ne atingem obiectivul. Folosind aplicația xTrack WMS, am redus timpii necesari pentru procesarea comenzilor și ne-am dezvoltat capacitatea de a pune la dispoziția clienților noștri un număr impresionant de articole. Am început să utilizăm aplicația când livram 300 de comenzi pe zi, iar astăzi putem să onorăm chiar și 12.000 de comenzi. Black Friday nu are de ce să ne sperie, putem livra produsele comandate rapid și eficient!

Cel mai mare beneficiu al implementării xTrack WMS a fost acela că am reușit să procesăm mai mult decât dublul numărului de comenzi clienți pe zi. Am crescut de la 3.000 de linii înaintea implementării la 7.000 de linii după implementare, folosind aceleași resurse ca oameni și spațiu de depozitare. Acest beneficiu major nu a venit singur. Inventarierea în depozit e mult mai rapidă acum și erorile de livrare s-au redus la un nivel insesizabil, ceea ce ne-a permis să ne concentrăm pe alte aspecte esențiale ale afacerii noastre. De asemenea, o dată cu implementarea xTrack WMS, procesul de profesionalizare a angajaților direct implicați a devenit o necesitate ce a condus într-un timp scurt la o acuratețe net superioară a rezultatului final al activității zilnice, cu impact pozitiv asupra a ceea ce urmărim cu toții să îmbunătătim în mod constant – PRODUCTIVITATEA.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Răspundem în maximum 24 de ore, garantat.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Antim Mogoș
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!