Contact

Proiect UE

Axes Software » Proiect UE
Platforma inovatoare de gestionare prin inteligență artificială  a proceselor de lucru în fabrici și depozite

Platforma inovatoare de gestionare prin inteligență artificială a proceselor de lucru în fabrici și depozite

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Axes Software implementează proiectul “Platforma inovatoare de gestionare prin inteligență artificială a proceselor de lucru în fabrici și depozite” pentru care beneficiază de  cofinanțare din Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 8.806.599,97 lei cu TVA, din care contribuția primită ca ajutor de stat, în cadrul programului, se ridică la 6.609.687,25 lei (75%).

Perioada de implementare a acestui proiect este de 36 de luni (dată de începere: 20.03.2020, dată de finalizare: 19.03.2023.

Scopul  general al acestui proiect constă în dezvoltarea unei suite de aplicații care este denumită, în mod generic, xTrack LMS (Logistics Management Suite).

Obiectivele specifice:

Un prim obiectiv se referă la stimularea activității de Cercetare industrială în cadrul Axes Software prin inițierea acestui proiect de cercetare cu finanțare din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 2 – Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Prioritatea de investiții 2b – Dezvoltarea produselor și serviciilor TIC, a comerțului electronic și a cererii de TIC, Obiectivul specific OS 2.2 – Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitatea economică, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere.

Prin accesarea fondurilor asigurate prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axes Software își propune, de asemenea, să își îmbunătățească nivelul de competitivitate bazat pe inovare, accelerând dezvoltările din cadrul aplicațiilor incluse în suita xTrack LMS. Aceste dezvoltări vizează extinderea funcționalităților aplicațiilor existente astfel încât Axes Software să poată oferi soluții care să asigure satisfacerea nevoilor clienților pe întregul lanț logistic, de la aprovizionare la producție, depozitare și distribuție a mărfurilor.

În paralel, Axes Software urmărește să își diversifice portofoliul de soluții prin proiectarea și dezvoltarea de noi aplicații cu aplicabilitate în domeniul logistic.

Rezultatele așteptate se referă în principal la îmbunătățirea aplicațiilor sau introducerea altora noi în suita xTrack LMS: xTrack WMS (Warehouse Management System), xTrack TMS (Transport Management System), xTrack FIN (aplicație de facturare), xTrack POD (Proof of Delivery), YMS pentru (Yard Management System), xTrack PMS (Packaging Management System), xTrack MES (Manufacturing Management System), extinderea nivelului de portabilitate la mediile android, rularea aplicațiilor client din interfețe de tip web browser, îmbunătățirea stabilității și scalabilității soluțiilor prin trecerea în Cloud (integrare în cloud, versiuni web-based), extinderea soluțiilor rapide de implementare – SaaS, integrarea unor algoritmi îmbunătățiți de optimizare, precum și a tehnologiilor noi în domeniul operării logistice: pick by voice, pick by light.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Workshop: Soluții de optimizare a transporturilor

Workshop: Soluții de optimizare a transporturilor

Rezultate

xTrack WMS FO Android – aplicație android FO pentru WMS

Echipa Axes Software a realizat în cadrul proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, “Platforma inovatoare de gestionare prin inteligență artificială a proceselor de lucru în fabrici și depozite” (cod proiect […]

Detalii

Integrarea în cloud și realizarea versiunilor web-based a unor aplicații Axes Software

Echipa Axes Software a atins alte două obiective stabilite în cadrul proiectului “Platforma inovatoare de gestionare prin inteligență artificială a proceselor de lucru în fabrici și depozite” (cod proiect 129490), pentru care a […]

Detalii

Aplicațiile Axes Software oferite în sistem SaaS

Prin crearea sau dezvoltările aduse unor soluții din portofoliul propriu, echipa Axes Software a făcut primii pași  în domeniul oferirii de aplicații în sistem SaaS (Software as a Service). Acest […]

Detalii

Integrarea tehnologiei put-to-light în sistemul WMS dezvoltat de Axes Software

Recent, în cadrul proiectului “Platforma inovatoare de gestionare prin inteligență artificială a proceselor de lucru în fabrici și depozite” (Cod 129490), cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, echipa […]

Detalii

xTrack YMS – sistem YMS creat de Axes Software pentru gestionarea activităților din curtea depozitului

Lanțul de aprovizionare (supply chain) are câteva componente principale cum ar fi depozitarea, transporturile și, în accepțiunea mai largă a termenului, producția. Managementul digital al infrastructurii logistice pe care se […]

Detalii

xTrack PMS – soluția software pentru managementul ambalajelor returnabile

Ambalajele returnabile reprezintă una dintre resursele materiale vitale în logistică. E imposibil să ne închipuim transportul mărfurilor fără containere, paleți, navete, lădițe. În afară de importanța practică a acestora, costurile […]

Detalii

xTrack POD – aplicația Axes Software pentru gestionarea livrărilor

Transporturile joacă un rol foarte important în cadrul lanțului de aprovizionare la orice nivel (internațional, regional sau local), deoarece  accesul rapid la produse a devenit o prioritate. Cum pot acționa […]

Detalii

Optimizarea transporturilor cu algoritmii xTrack TMS

Transportul reprezintă, fără nicio urmă de îndoială, una din componentele esențiale ale lanțului de aprovizionare. Fără această activitate logistică complexă nu se mai poate vorbi astăzi de o aprovizionare rapidă […]

Detalii

xTrack MES – Digitalizarea producției

Tehnologizarea în diverse industrii și dezvoltarea sectorului IT au determinat apariția din ce în ce mai multor aplicații pe piața românească. Dintre acestea, un rol important în activitatea economică îl […]

Detalii
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!