Contact

xTrack MES – Digitalizarea producției

Axes Software » xTrack MES – Digitalizarea producției

Tehnologizarea în diverse industrii și dezvoltarea sectorului IT au determinat apariția din ce în ce mai multor aplicații pe piața românească. Dintre acestea, un rol important în activitatea economică îl au cele care satisfac cerințele impuse de managementul lanțului de aprovizionare, inclusiv al producției (Supply Chain Management – SCM). Practica a demonstrat deja că digitalizarea producției și a altor activități de logistică contribuie în mod esențial la eficientizarea proceselor.

Una dintre cele mai căutate aplicații Axes Software prin care se automatizează fluxurile tehnologice este cea de planificare a producției și monitorizare a execuției comenzilor, adică xTrack MES.

Dezvoltarea aplicației xTrack MES face parte din seria de activități de extindere a funcționalităților unor aplicații existente și de creare de aplicații noi pentru logistică (aplicații incluse în suita denumită generic xTrack LMS (Logistics Management Suite)). Aceste activități fac obiectul proiectului Axes Software, denumit „Platforma inovatoare de gestionare prin inteligența artificială a proceselor de lucru în fabrici și depozite” și cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

Ce se digitalizează prin xTrack MES

Digitalizarea producției prin xTrack MES are în vedere trei tipuri de activități:

Planificarea producției

Planificarea producției este un proces dificil și complicat, în special în companiile mari, unde procesele tehnologice sunt numeroase, iar elementele de care trebuie să se țină cont sunt multiple și diverse.

Aplicația inteligentă xTrack WMS, cu algoritmul său complex, ia în calcul o multitudine de parametri pentru realizarea unei planificări corecte, cum ar fi:

Execuția comenzilor de producție și automatizarea fluxurilor

Execuția comenzilor de producție reprezintă procesul fizic de transformare a materiilor prime și materialelor în produse finite și poate fi urmărită îndeaproape cu ajutorul aplicației xTrack MES. Automatizarea fluxurilor de date în timpul activităților de producție permite, în paralel, coordonarea, sincronizarea și urmărirea stadiului de execuție a tuturor operațiunilor tehnologice.

xTrack MES urmărește pas cu pas procesul de producție și îl optimizează  cu ajutorul unor algoritmi complecși care țin cont de diversitatea factorilor implicați în execuția la scară mare.

Tipurile și arhitectura comenzilor de producție

Pentru a facilita o înțelegere exactă a modului în care funcționează aplicația, vom începe prin a explica termenii folosiți.

Toate solicitările primite de la clienți sunt înregistrate în sistemul xTrack MES drept comenzi de producție. În funcție de complexitate,  comenzile de producție sunt de diverse tipuri, iar fiecare tip de comandă are „subdiviziuni”.

Modulul de execuție a comenzilor de producție

Toate operațiile din modulul de execuție a comenzilor de producție sunt realizate în baza unor task-uri (sarcini). Acestea sunt transmise pe terminalele mobile către personalul din producție care efectuează practic operațiile impuse de procesul tehnologic. Task-urile înlocuiesc documentele tipărite și cuprind numai informații sau instrucțiuni care sunt legate strict de ceea ce are de făcut fiecare lucrător.

Modulul de execuție a comenzilor din xTrack MES are în vedere atât utilajele și personalul disponibil pentru realizarea operațiilor tehnologice, cât și stocurile. Algoritmii fac legătura între comenzile de tip centralizator și stocurile de materii prime de care e nevoie pentru realizarea produselor finite.

Când este lansată o comandă de producție de tip centralizator, algoritmul verifică stocurile și evaluează necesarul de materii prime pentru fiecare operație tehnologică. În paralel, identifică locația acestora în depozit, generează o serie de task-uri de aprovizionare și, în cel mai scurt timp, stabilește automat tipurile și cantitățile de materii prime și/sau materiale necesare, precum și task-urile aferente de colectare din depozit.

Modulul de execuție a comenzilor este integrat cu modulul de CTC, ceea ce permite diferențierea produselor rezultate în urma proceselor de prelucrare în produse finite care satisfac cerințele de calitate și rebuturi (care pot fi reutilizabile sau nu). Prin asigurarea controlului calității, producătorul are o evidență clară a stocurilor de produse finite și își gestionează eficient și rebuturile.

Monitorizarea stadiului de execuție al operațiilor tehnologice

Pe lângă digitalizarea producției la nivelul planificării și al executării comenzilor, xTrack MES asigură și urmărirea stadiilor de execuție a operațiilor tehnologice.

Monitorizarea se face în timp real – sistemul xTrack MES urmărește permanent stadiul de realizare în care se află comenzile de rang imediat inferior și actualizează stadiul comenzilor imediat superioare din punct de vedere ierarhic în funcție de schimbările apărute.

Modulele de planificare și execuție a comenzilor de producție pot fi integrate cu aplicația xTrack WMS, asigurându-se o monitorizare strictă a consumurilor de materii prime și a cantităților de produse prelucrate.

Avantajele și beneficiile aduse de digitalizarea producției  prin xTrack MES

Mai puțin efort și timp pierdut

Planificarea producției trebuie să țină cont de o serie de factori care se modifică în permanență, uneori pe neașteptate. În aceste cazuri, xTrack MES  reface sau actualizează automat planificarea imediat după introducerea noilor parametri. De asemenea, generarea în aplicație și transmiterea automată, către lucrători, pe terminalele mobile, a task-urilor de aprovizionare elimină necesitatea deplasărilor acestora pentru a lua listele materialelor pe care trebuie să le colecteze din depozit/magazie sau pentru a primi instrucțiuni verbale. Numărul deplasărilor la, de la și în depozit se reduce fiindcă lucrătorilor li se indică inclusiv ruta de picking pe care trebuie să o parcurgă.

Reducerea erorilor comise de operatorii umani

Riscul producerii erorilor umane crește cu cât numărul elementelor de care trebuie să se țină  cont pentru a se realiza o planificare sau un control eficient al stocurilor este mai mare. Omiterea unui element, de exemplu, poate invalida total planificarea producției. În planificarea automată, însă, introducerea unui set prestabilit de parametri specifici obligatorii face imposibilă apariția unui astfel de “accident”. De asemenea, colectarea, centralizarea și prelucrarea automată a datelor în aplicație elimină greșelile de calcul sau de înregistrare a intrărilor sau ieșirilor de materii prime, materiale și produse finite.

Estimarea și respectarea datei de livrare a fiecărei comenzi

Spre deosebire de planificarea tradițională, unde acurațetea este relativă, digitalizarea procesului de planificare oferă producătorilor posibilitatea de a stabili o dată mult mai precisă de livrare a comenzilor către clienți. Mai mult, monitorizarea stadiilor de execuție comparativ cu graficul de execuție planificat le arată clar dacă un termen de livrare inițial poate fi respectat sau nu, iar acest lucru le permite să ia din timp măsurile necesare.

Minimizarea consumurilor de materii prime și materiale și a costurilor

Calculul automat al necesarului de materii și materiale este mult mai precis decât cel făcut de un operator uman și se elimină posibilitatea alocării unor cantități excesive pentru realizarea unei comenzi. Mai mult, printr-un control automat, strict, al operațiilor tehnologice în etapa de execuție, consumurile pot fi chiar reduse, deoarece rebuturile reutilizabile înregistrate în aplicație devin parte a stocurilor de materii prime și materiale disponibile. Reducerea consumurilor înseamnă și reducerea costurilor de achiziționare a unor noi materii prime.

Evitarea epuizării stocurilor de materii prime și materiale

Monitorizarea consumurilor pe măsura executării comenzilor permite anticiparea necesarului de aprovizionare. Gestiunea continuă a stocurilor  contribuie astfel la evitarea situațiilor în care materiile prime sau materialele ajung să fie insuficiente.

Planificarea, procesul tehnologic și monitorizarea în diagrame GANTT

În baza datelor colectate, xTrack MES generează diagrame GANTT, prin care operatorii din birouri sau managerii pot vizualiza și identifica dintr-o privire informațiile de care au nevoie:

Optimizarea proceselor de producție

Aplicația xTrack MES a fost proiectată cu scopul de a asigura utilizarea la maximum a tuturor resurselor disponibile astfel încât comenzile să fie livrate în cel mai scurt timp. Un exemplu de optimizare – Planificarea în paralel a unor operații tehnologice pe mașinile/utilajele disponibile conduce la reducerea timpilor morți și a timpului de execuție a produselor finite.

***

Dacă articolul nostru v-a convins că merită să investiți în aplicația xTrack MES, completați formularul de mai jos, iar consultanții noștri vă vor răspunde în cel mai scurt timp.

Noi (echipa Axes Software) venim în sprijinul companiilor din diferite domenii de activitate (producție, depozitare, logistică 3PL, distribuție, ecommerce, transport, curierat etc.)  nu numai cu soluții de planificare și organizare a producției (xTrack MES), ci și de management al depozitelor (xTrack WMS), al transporturilor (xTrack TMS), livrărilor (xTrack POD) sau de gestionare a ambalajelor returnabile (xTrack PMS).

22 august 2022

Peste 250 de proiecte de succes

Clienții noștri provin din diverse sectoare de activitate care au un numitor comun: nevoia de sprijin logistic informatic.

+ 30%

Optimizarea proceselor din depozit

+ 25%

Creșterea performanței în transporturi

+ 30%

Eficientizarea activităților din producție

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Raspundem în maximum 24 de ore, garantat

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Antim Mogos
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!