Contact
Axes Software » WMS – Soft pentru gestiune și optimizare depozit

xTrack WMS

WMS – Soft pentru gestiune și optimizare depozit

S-a întâmplat la clienții noștri:

 • Dublarea capacității de livrare cu aceleași resurse umane și materiale
 • Creșterea de la 3000 la 7000 de linii procesate pe zi și cu 20% mai puțini operatori
 • Livrări cu 2 persoane în loc de 6
Vezi beneficii

Care sunt beneficiile unei soluții WMS?

xTrack WMS – Sistem de management al depozitelor și stocurilor 

Scădere retururi

– 60%

Acuratețe livrări

+ 98%

Acuratețe stocuri

99,8 %

Trasabilitate

100%

Optimizare spațiu depozitare

+ 30%

Reducere timp de inventariere

– 50%

Creștere productivitate în depozit

+ 35%

Creștere număr de livrări

+ 35%

Alege tipul de afacere pentru care ai nevoie de WMS

WMS pentru 3PL / Fulfillment

WMS pentru 3PL / Fulfillment

Software de management al depozitelor (WMS) permite companiilor 3PL să ia decizii corecte atunci când stochează produsele, colectează de la raft și expediază comenzile clienților lor.

WMS pentru Distribuție

WMS pentru Distribuție

Succesul companiilor de distribuție depinde de acuratețea informațiilor de care dispune managementul, de controlul costurilor și satisfacția clienților.

WMS pentru Producție

WMS pentru Producție

Controlul integrat al proceselor de aprovizionare în liniile de producție și al produselor finite depozitate este asigurat fie independent, prin soluția WMS, fie prin conectarea WMS cu sistemul MES. 

WMS pentru e-Commerce

WMS pentru e-Commerce

Soluția WMS pentru comerț electronic este soluția care garantează scalabilitatea afacerii tale online și îți asigură creșterea volumului de comenzi care sunt livrate într-un timp mult mai scurt.

WMS pentru Retail

WMS pentru Retail

WMS permite o vizualizare precisă a nivelurilor stocurilor și a datelor în timp real, sprjinând managerii în procesul de prognozare și planificare a aprovizionării.

WMS pentru Farma

WMS pentru Farma

xTrack WMS automatizează cu succes procesele complexe de lucru în depozitele cu produse farmaceutice, unde există foarte multe restricții legislative de care trebuie să se țină seama.

xTrack WMS – Studiu de caz Mobexpert

Cere o ofertă

xTrack WMS – Studiu de caz Uniprest

Cere o ofertă

Ce activități din depozit acoperă sistemul xTrack WMS?

Gestionarea mărfurilor

Gestionarea mărfurilor la nivelul depozitului constituie o caracteristică esențială a unei aplicații de tip Warehouse Management System. Prin implementarea soluției xTrack WMS compania dumneavoastră va avea asigurat fluxul informațional necesar unei concordanțe depline între datele despre stocurile existente în ERP și situația reală a stocurilor din depozitare. Această reflectare corectă și permanentă a stocului oferă balanța optimă între stocul scriptic și cel faptic. Pe baza acestei balanțe veți avea o gestiune performantă a mărfii, care își va menține acuratețea în cadrul tuturor operațiunilor prin care aceasta trece.

Prin gestiunea mărfurilor se pot înțelege două coordonate importante:

 • menținerea  acurateții  stocurilor printr-o supraveghere automată a mobilității acestora. Aplicația xTrack WMS acoperă în întregime această funcționalitate astfel încât orice operațiune care implică intrări de marfă, mutări, ieșiri, rebaxări etc. este înregistrată de sistem și reflectată în stocurile scriptice și faptice.
 • dinamica stocurilor influențată direct de operațiunile curente din depozit. În vederea reducerii factorului decizional uman, aplicația foloseste un sistem de task-uri prin care operațiunile care implică manipularea de marfă să fie complet automatizate prin intermediul terminalelor mobile.

Gestionarea spațiului de depozitare

Gestionarea spațiului de depozitare poate ridica numeroase probleme atunci când se realizează fără o bază informațională care să-i asigure optimizarea permanentă a locațiilor și a cantităților din fiecare articol. Mai mult, spațiul de depozitare este un spațiu dinamic aflat într-o permanentă schimbare, iar schimbarea, la rândul ei, este influențată de timpii de lucru.

Un depozit poate fi organizat cu ajutorul aplicației xTrack WMS. În prima etapă, instalarea aplicației presupune efectuarea unui inventar cu obiectivul de a reflecta stocul existent în aplicație. Prin acest inventar, xTrack WMS stabilește legătura dintre articol și locație și oferă o panoramă exactă a stocurilor din depozit. Practic, se știe ce marfă există în depozit și unde se găsește.

Gestionarea spatiului de depozitare se regăsește în fiecare dintre operațiunile curente din depozit și se efectuează automat de către sistem pe baza configurărilor acestuia care țin cont de specificul operațional al business-ului.

Totodată, aplicația xTrack WMS ține cont și de tipurile de spații din depozit: locații de depozitare palet, locații de picking, locații de tip insulă etc. Se pot configura, de asemenea, și gestiuni, zone de depozitare etc. Etichetarea depozitului este o condiție esențială pentru ca aplicația să înregistreze și să identifice de fiecare dată locațiile. Pe baza hărții depozitului sistemul oferă o imagine clară asupra spațiului destinat mărfurilor și nu permite apariția de erori cauzate de o administrare defectuoasă.

Astfel, în cadrul:

 • comenzilor de intrare – aplicația indică utilizatorilor locația și cantitatea de marfă ce trebuie mutată.
 • comenzilor de ieșire – pickingul se realizează de la locațiile indicate de către sistem, iar cantitățile și articolele sunt specificate în task-uri.
 • reaprovizionării locațiilor de picking – sistemul gestionează articolele, cantitățile și locațiile.
 • inventarului – se pot inventaria toate locațiile, iar operațiunea oferă o panoramă clară a stocurilor existente în depozit.

Gestionarea resurselor umane din depozit

Resursa umană este una dintre cele mai importante resurse din cadrul organizației. Gestionarea corectă a acesteia din punctul de vedere al activității și al timpilor reprezintă o prioritate pentru orice companie. Prin intermediul aplicației xTrack WMS compania dumneavoastră dobândește două avantaje esențiale:

 • Gestionarea resurselor umane din depozit prin intermediul activităților. Aplicația xTrack WMS oferă o alocare dinamică a activităților pentru fiecare utilizator. În sistem există două tipuri de utilizatori: BO (back office) și FO (front office). Drepturile utilizatorilor sunt configurabile în aplicatie astfel încât unui utilizator i se pot aloca doar acele activități pentru care este calificat. În general, operatorii back office sunt cei care lucrează în birouri, în timp ce operatorii front office sunt cei care execută task-urile generate de sistem. Una dintre principalele trăsături ale activităților o reprezintă task-urile. Un task reprezinta o actiune alocată de către aplicație unui lucrător din depozit pentru a fi executată. De exemplu, task-ul de picking indică operatorului din depozit de unde trebuie să culeagă marfa, ce marfa trebuie ridicată de la raft, precum și cantitatea aferentă. Utilizarea task-urilor asigură eșalonarea corectă a activităților prin automatizarea operațiunilor curente și prin reducerea la „zero” a erorilor de procesare.
 • Creșterea eficienței resurselor umane prin timpi de execuție mai mici. Implementarea modului de operare prin task-uri a făcut ca, în aplicația xTrack WMS, timpii de execuție a operațiunilor să scadă exponențial.

Gestionarea resurselor materiale din depozit

Prin resursele materiale din depozit se înteleg toate acele bunuri materiale care compun și fac funcționabil un depozit. Printre ele se regăsesc: rafturile, paleții, cărucioarele, motostivuitoarele, lizele etc. Gestionarea lor presupune o utilizare cât mai judicioasă și eficientă pentru un randament maxim în timpul utilizării.

În privința rafturilor, gestionarea se referă cu precădere la modul în care algoritmii aplicației sunt setati astfel încât să se gestioneze locațiile în funcție de gradul de ocupare, de articole, de poziție în cadrul depozitului. Prin etichetarea locațiilor fiecărui rând în prealabil, depozitul dumneavoastră va fi ca o hartă pe care aplicația xTrack WMS o folosește în operațiunile curente. Sistemul are date despre locație-articol-cantitate și nu poate înregistra erori în generarea task-urilor aferente.

Paleții sunt folosiți pentru a recepționa marfa, pentru a o transporta în locațiile de picking sau chiar pentru a depozita articole pe ei. Prin etichetarea paleților, aplicația conferă mărfii o trasabilitate permanentă, evitându-se pierderea acesteia.

Nu în ultimul rand, xTrack WMS se bazează pe folosirea de echipamente hardware. Operatorii din depozit folosesc terminale mobile în executarea task-urilor. Compania noastră vă poate pune la dispoziție o gamă variată de echipamente și accesorii hardware, de la terminale mobile până la imprimante și etichete.

Gestionarea ambalajelor

Prin gestionarea ambalajelor, dumneavoastră puteți beneficia de trasabilitatea ambalajelor returnabile ce sunt tranzacționate de către companie. Pot exista mai multe cazuri prin care se gestionează aceste ambalaje:

 • Recepție în depozit. Ambalajele sunt preluate de la client în regim de custodie. Recepția se poate realiza prin:

–  operațiuni de recepție Cross Docking

–  operațiuni de recepție marfă în depozit pentru stocare cu alte mărfuri.

 • Livrare din depozit. Aceste ambalaje sunt livrate către beneficiari din depozitele 3PL. Din punctul de vedere al clientului, ambalajele sunt în custodia companiei dumneavoastră, iar din punctul de vedere al companiei dumneavoastră, acestea sunt în custodia beneficiarului. Ieșirea se face atât pe comenzi de ieșire normale, cât și pe comenzi de Cross Docking Prin această funcție, ambalajele sunt automat preluate în custodie de la client și predate în custodie la beneficiar. Operațiunile se vor înregistra în aplicația xTrack TMS și vor fi exportate către aplicația xTrack WMS unde se vor centraliza toate stocurile aferente ambalajelor.
 • Transport de mărfuri de la client la beneficiar pentru Full Truck fără trecere prin depozitul companiei dumneavoastră. Prin această funcție, ambalajele sunt automat preluate în custodie de la client și predate în custodie la beneficiar. Operațiunile se vor înregistra în aplicația xTrack TMS și vor fi exportate către aplicația xTrack WMS unde se vor centraliza toate stocurile aferente ambalajelor.

RFID Pick by Light Pick by Voice

Tehnologiile RFID, Pick by Light și Pick by Voice reprezintă pentru xTrack WMS doar alte metode de a colecta sau transmite date de pe teren, eficientizând suplimentar activitatea umană.

Aceste tehnologii nu se pot aplica în orice proiect. În funcție de caracteristicile articolelor, modalitatea de depozitare, tipul comenzilor de livrare și alți factori se alege utilizarea uneia sau a mai multora dintre aceste tehnologii. În baza testelor și a proiectelor implementate se poate stabili  în ce etapă folosirea acestor tehnologii prezintă beneficii majore:

 • RFID este recomandabilă în cazul operațiunilor de recepție, verificare la livrare și inventar, unde este utilă identificarea simultană a mai multor articole.
 • Pick by Light se folosește exclusiv pe pentru operațiunile de colectare marfă (picking), deoarece asigură o creștere semnificativă a eficienței – picker-ul nu mai citește nici de pe terminalul portabil.
 • Pick by Voice este întâlnită cel mai des în zonele de picking, dar aceeași tehnologie se poate folosi cu succes și în zonele de sortare. Cu cât numărul necesar de citiri de informații de pe terminal este mai mare, cu atât Pick by Voice este mai eficientă.

Pick by Vision este o tehnologie nouă în care informațiile utile sunt transmise printr-o hologramă pe lentila unor ochelari speciali. Această tehnologie contribuie considerabil la creșterea eficienței în anumite scenarii de abordare și în combinație cu unele dintre tehnologiile menționate anterior.

Modulele și funcționalitățile aplicației xTrack WMS

Intrări

Intrările reprezintă fluxul de marfă ce trebuie recepționată într-un depozit. Acestea pot avea la bază comenzi plasate la furnizor sau comenzi de retururi de la clienți. În xTrack WMS există o ierarhie a acestor comenzi pentru o flexibilitate ridicată a recepției. O comandă de intrare poate fi separată în mai multe recepții efective, cu date diferite, sau mai multe comenzi de intrare pot fi recepționate simultan de către același operator sau mai mulți operatori. Astfel, se pot urmări 3 tipuri de cantități la nivelul comenzilor de intrare:

 • cantitatea comandată – ceea ce se dorește a fi achizitionat de la un furnizor;
 • cantitatea scriptică de pe documentele de livrare ale furnizorului care fac referire la cantitatea comandată;
 • cantitatea faptic recepționată de către operatorii din depozit folosind terminalele mobile.

Comanda de intrare se poate importa automat din sisteme externe  (de ex., ERP), se poate introduce sau genera prin funcționalitățile aplicației xTrack WMS. Recepția intrărilor se poate face prin identificare de coduri bare  sau RFID pentru salvarea datelor în timp real în aplicație.

Put Away

Put Away  (mutare marfăeste procesul prin care marfa recepționată este plasată la raft sau în diverse locații de depozitare. Acest proces este coordonat automat prin aplicația xTrack WMS în baza unui algoritm complex și configurabil în care sunt introduse diferite criterii, cum ar fi: locație, cantitate, partener, familie de produse, FEFO etc. Prin soluția xTrack WMS se asigură:

 • transmiterea task-urilor (sarcinilor de lucru) prin intermediul terminalelor mobile;
 • alocarea task-urilor către mai mulți utilizatori;
 • prioritizarea task-urilor;
 • trasabilitatea articolelor depozitate.

Algoritmul de identificare a locației optime de depozitare, PA, este configurabil astfel încât să fie luate în considerare configurația depozitului la momentul executării operațiunii de put away și operațiunile ulterioare din depozit. Aceste principii conduc la o economie substanțială de spațiu și de efort în manipulare.

Conform principiilor de bază ale xTrack WMS, operațiunea de put away este alocată automat, putându-se intercala printre alte activități care devin mai importante la un moment dat.

Cross docking

Reducerea timpilor de livrare de la producător la clientul final, în procesul de distribuție, impune o eficientizare a fluxului de tranzit a mărfurilor printr-un depozit sau un HUB logistic.

Operațiunea de cross docking reprezintă trecerea mărfurilor din zona de recepție direct în zona de livrare fără a mai fi necesară o stocare intermediară. Aplicația xTrack WMS permite:

 • preluarea de comenzi cross docking din recepție sau de la o locație prestabilită;
 • trimiterea comenzilor cross docking către zona de livrare;
 • tipuri diferite de cross docking: continuu sau prealocat, consolidat sau deconsolidat.

Acesta se face în baza unor comenzi ferme de la clienți sau în baza unor caracteristici ale mărfurilor recepționate.

Un proces complex de cross docking este configurat în aplicația xTrack WMS astfel încât operatorul din depozit să fie ghidat prin flux pentru creșterea eficienței.

Pe lângă aspectele legate de tranziția mărfurilor trebuie avute în vedere și documentele care le însoțesc. Acestea sunt gestionate, în general, de persoane diferite de cele care manipulează marfa.

Ieșiri

Ieșirile reprezintă un proces complex și etapizat, care beneficiază de automatizarea totală a operațiunilor și care începe cu colectarea mărfii (picking) și se finalizează cu încărcarea în camioane. Automatizarea presupune mai multe etape:

 • importul din ERP sau introducerea manuală în modulul care rulează pe calculator a comenzilor de ieșire (de livrare către parteneri) sau a comenzilor de transfer între depozite;
 • colectarea mărfii în depozit prin task-uri (sarcini) realizate cu terminalul mobil sau în baza unei liste de colectare marfă (picking list);
 • verificarea, prin task-uri, cu terminalul mobil sau în baza unei liste de încărcare, a mărfurilor colectate (picked).
 • încărcarea în mașini, prin task-uri, cu terminalul mobil;
 • exportul rezultatului livrării către ERP;
 • emiterea documentelor aferente (AWB, Aviz de însoțire a mărfii).

În funcție de etapa în care se află procesul de ieșire marfă se pot folosi diferite tehnologii: codurile de bare, RFID, Pick by Light sau Pick by Voice.

Picking

Picking-ul  (‘culegere’ sau colectare comandă) este procesul de selectare și colectare a articolelor ce aparțin unei comenzi de ieșire în vederea livrării acestora către clienți sau către alte depozite, dacă este vorba despre o comandă de transfer. Aplicația xTrack WMS oferă:

 • un algoritm de picking configurabil în funcție de criteriile dorite;
 • picking prin task-uri (sarcini) executate cu terminale mobile;
 • posibilitatea de efectuare a picking-ului pe bucată, cutie sau palet;
 • generarea de etichete pentru paleții colectați;
 • trasabilitatea articolelor colectate.

Există mai multe tipuri de picking care sunt implementate în aplicația xTrack WMS: batch picking, wave picking, comandă cu comandă.

Picking-ul este operațiunea care generează cel mai mare volum de muncă într-un depozit. Pentru o rapiditate crescută a acestei operațiuni,  xTrack WMS permite configurarea unor algoritmi complecși de alocare automată a task-urilor. Există implementări unde sunt administrate automat peste 200.000 task-uri de picking pe zi.

Replenishment

Termenul de replenishment (reaprovizionare) e folosit în xTrack WMS pentru mai multe scenarii. Prin fluxuri automate se generează comenzi de replenishment:

 • pentru zona de picking;
 • între depozitele aceleiași companii;
 • de la furnizori pentru companie.

În funcție de tipul de replenishment, anumite procese sunt în totalitate automatizate, iar altele, parțial automatizate pentru a permite și validarea unui utilizator abilitat.  Un proces 100% automatizat este cel de reaprovizionare a locațiilor din zona de picking unde am dezvoltat mai multe tipuri de replenishment, în funcție de viteza de rotație a stocului și de caracteristicile zonei de picking.

Algoritmii care stau la baza generării comenzilor de replenishment sunt configurabili și țin cont de evoluția vânzărilor pentru fiecare articol în baza istoricelor și a evoluției de moment.

Reaprovizionarea este proiectată pentru a asigura o eficiență crescută pentru comenzile de client prin asigurarea unui stoc de marfă corespunzător la raft.

Verificare

Verificarea de stoc este un proces important în aplicația xTrack WMS. Acesta poate fi de mai multe feluri:

 • verificare cantitativă sau calitativă;
 • verificare stoc la o locație;
 • verificarea unui articol de la o locație;
 • verificare după recepția de marfă;
 • verificare după picking.

Aplicația xTrack WMS permite o trasabilitate avansată a tuturor diferențelor cantitative sau calitative constatate la verificare, oferind instrumente de administrare manuală sau automată a acestora.

Verificările se pot face și prin preluare de date de la sisteme externe cum ar fi cântare, numărătoare sau echipamente de măsurare a volumului.

Verificarea se poate realiza folosind un modul al aplicației care rulează pe PC-uri, dar și cu terminalul, pe teren, prin task-uri (sarcini) repartizate utilizatorului, în funcție de tipul verificării și tipul produselor ce trebuie verificate.

Verificarea după picking poate fi folosită și pentru a realiza o împachetare a mărfurilor în vederea livrării.

Etichetare

Etichetarea este esențială în procesele logistice și se face pentru:

 • articol coduri de bare;
 • traduceri obligatorii de aplicat pe produse;
 • pentru paleții de marfă recepționați sau pregătiți de livrare;
 • AWB pentru expedițiile prin curier;
 • identificarea locațiilor cu coduri de bare.

xTrack WMS oferă un modul integrat, intuitiv, ușor de folosit de către utilizator, pentru design-ul etichetelor, care permite:

 • o configurare flexibilă a formatului etichetelor;
 • mai multe tipuri de etichete în funcție de flux (intrare, ieșire etc.);
 • folosirea mai multor tipuri de dimensiuni.

Etichetele sunt generate în flux pe diferite formate, putând fi tipărite la orice model de imprimantă (imprimantă de etichete în rolă sau clasică A4) pe care utilizatorul o selectează. Toate etichetele care sunt trimise către imprimante pot fi previzualizate și sunt stocate în baza de date a aplicației. De asemenea, pot conține orice tip de informație solicitată de client, de la coduri de bare 2D la poze sau grafice.

Inventariere

Inventarierea este o operațiune care se poate face de mai multe ori pe an. În completarea operațiunilor de verificare, aplicația xTrack WMS permite diverse tipuri de inventar:

 • inventar complet care blochează activitățile standard de recepție și livrare (inventar anual);
 • inventar ciclic care se realizează fără blocarea activităților din depozit;
 • inventar prin sondaj de locații sau de articole.

Un inventar este efectuat de una sau mai multe persoane în paralel pe diferite zone din depozit. La nivelul oricărei comenzi de inventar se alocă echipe și persoane de numărare.

Orice inventar se face în baza unui stoc martor care se generează, după caz, la inițierea inventarului sau la începerea efectivă a acestuia pe o locație sau a unui articol pe locație. Inventarierea ține cont de tipul articolului, dacă are caracteristică de  lot (termen de expirare) sau este identificat unic prin număr de serie. Diferențele sunt procesate prin tehnologia originală xTrack WMS, Adjustment Bin. Rezultatul inventarului poate fi vizualizat în timp real la nivel de stoc general sau locație, sau la nivel de utilizator (echipă de inventariere).

Raportare

xTrack WMS are integrat cel mai flexibil și intuitiv modul de raportare existent în prezent, putând fi definit un număr nelimitat de rapoarte pe lângă cele standard oferite în cadrul aplicației.

Un raport poate fi vizualizat în mai multe moduri:

 • format tipăribil folosit, mai ales, pentru documentele care se emit din aplicația xTrackWMS;
 • format de tip pivot, unde fiecare utilizator își poate salva propriile formate de vizualizare pentru același raport;
 • format de tip tabelar, care este foarte ușor de exportat în fisiere de tip .XLS
 • format grafic vizual (pie chart, etc.)

Din orice format se poate face export în fișiere de diferite tipuri (TXT, HTML, PDF, XLSX, CSV, etc.).

Utilizatorul aplicației, cu drepturi în acest sens, generează rapoartele care pot fi trimise automat către imprimante sau prin e-mail printr-o funcționalitate proprie xTrack WMS. Rapoartele standard pot fi completate de un modul opțional de Dashboard pentru vizualizarea în timp real, pe ecrane în depozit sau de către management, a stadiului activităților.

VAS

VAS – Value Added Services (serviciile cu valoare adăugată) reprezintă toate activitățile rezultate din necesitatea de a realiza modificări de caracteristici la nivelul articolelor și stocului. Fluxurile VAS implementate în xTrack WMS acoperă:

 1. operațiuni care nu schimbă stocul:
 • etichetare (traduceri, coduri de bare)
 • ambalare articol individual;
 • verificare stare articol;
 1. operațiuni care schimbă stocul:
 • ambalare în kit-uri;
 • despachetare de kit-uri;
 • transformarea unui articol în alt articol.

Operațiunile VAS se pot planifica manual sau se generează în mod automat, în funcție de necesarul de stoc pentru onorarea comenzilor de client.

Prin xTrack WMS se ține evidența clară a performanței fiecărui operator VAS în vederea realizării de rapoarte KPI (Key Performance Indicator), iar rezultatele transformărilor de stoc sunt trimise automat către aplicația ERP pentru o sincronizare în timp real a stocurilor.

Peste 250 de implementări de succes

Ne-am dorit o automatizare completă a fluxurilor din depozit și, împreună cu Axes Software, am reușit să ne atingem obiectivul. Folosind aplicația xTrack WMS, am redus timpii necesari pentru procesarea comenzilor și ne-am dezvoltat capacitatea de a pune la dispoziția clienților noștri un număr impresionant de articole. Am început să utilizăm aplicația când livram 300 de comenzi pe zi, iar astăzi putem să onorăm chiar și 12.000 de comenzi. Black Friday nu are de ce să ne sperie, putem livra produsele comandate rapid și eficient!

Cel mai mare beneficiu al implementării xTrack WMS a fost acela că am reușit să procesăm mai mult decât dublul numărului de comenzi clienți pe zi. Am crescut de la 3.000 de linii înaintea implementării la 7.000 de linii după implementare, folosind aceleași resurse ca oameni și spațiu de depozitare. Acest beneficiu major nu a venit singur. Inventarierea în depozit e mult mai rapidă acum și erorile de livrare s-au redus la un nivel insesizabil, ceea ce ne-a permis să ne concentrăm pe alte aspecte esențiale ale afacerii noastre. De asemenea, o dată cu implementarea xTrack WMS, procesul de profesionalizare a angajaților direct implicați a devenit o necesitate ce a condus într-un timp scurt la o acuratețe net superioară a rezultatului final al activității zilnice, cu impact pozitiv asupra a ceea ce urmărim cu toții să îmbunătătim în mod constant – PRODUCTIVITATEA.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!

Răspundem în maximum 24 de ore, garantat.

Cere o ofertă personalizată pentru afacerea ta!
Antim Mogoș
Sales Manager
Fii la curent cu noutățile noastre

Înscrie-te pentru a primi știri, tips&tricks și alte informații din sfera logistică!